Uitvaartverzekering afkopen

In bepaalde gevallen kunt u uw uitvaartverzekering tussentijds stopzetten en afkopen. U betaalt dan geen premie meer en de dekking zal komen te vervallen. Uw uitvaartverzekeraar zal de afkoopwaarde berekenen en aan u uitkeren.

Uw nabestaanden zullen na het afkopen van de uitvaartverzekering geen kapitaal uitgekeerd krijgen om de uitvaart te betalen. Het afkopen van uw uitvaartverzekering is nooit gunstig. De afkoopwaarde is in de meeste gevallen lager dan het verzekerde bedrag en vaak ook lager dan het totaal aan betaalde premie.

Uitvaartverzekering afkopen

Waarom een uitvaartverzekering afkopen?

Er kunnen verschillende redenen zijn voor het afkopen van de uitvaartverzekering:

  • De verzekerde kan naar het buitenland verhuizen
  • De premie voor de uitvaartverzekering is te hoog geworden
  • Er loopt nog een andere uitvaartverzekering die de uitvaart geheel dekt
  • Er is genoeg spaargeld om de kosten van de uitvaart te betalen

Wanneer een uitvaartverzekering afkopen?

Als u van plan bent de uitvaartverzekering af te kopen dan kunt u bij uw uitvaartverzekeraar vragen wat de mogelijkheden hiervoor zijn.

Het afkopen is in de meeste gevallen alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden:

  • U moet een kapitaalverzekering hebben afgesloten
  • Als u verhuist naar het buitenland en de verzekeraar zal een uitvaart daar niet dekken. (lees hiervoor de polisvoorwaarden)

Wat is de afkoopwaarde?

Doordat u een bepaalde tijd premie heeft betaald is er een waarde opgebouwd. Deze waarde wordt de afkoopwaarde genoemd. Als u de verzekering afkoopt dan zal deze waarde aan u uitbetaald worden. De waarde is in de meeste gevallen erg ongunstig omdat het opgebouwde kapitaal misschien nog niet zo hoog is en de kosten welke de verzekeraar heeft gemaakt zullen nog in mindering worden gebracht.

De verzekeraar maakt kosten om het risico op overlijden in te dekken.

Nadelig

Het afkopen van een uitvaartverzekering is altijd ongunstig. U zult altijd minder geld terug krijgen dan dat u aan premie heeft betaald. Financieel is het gunstiger als u de uitvaartverzekering premievrij maakt.

Berekening afkoopwaarde

Er is geen vaste formule om te berekenen wat de afkoopwaarde voor u zult zijn. Iedere verzekeraar heeft weer een andere methode om deze berekening te maken.

Bij het berekenen van de afkoopwaarde zijn enkele punten essentieel:

  • De totaal betaalde premie
  • De actuele rente
  • Kosten gemaakt door de uitvaartverzekeraar
  • Rekenmethode niet transparant

Bij het berekenen van de afkoopwaarde maken de verzekeraars gebruik van een actuariële rekenmethode. Het is voor u moeilijk te achterhalen wat de exacte waarde zal zijn. De rekenmethode die er gebruikt wordt is ook niet openbaar. U kunt wel meer informatie lezen in het polisblad.

In onderstaand overzicht kunt u de kosten welke de uitvaartverzekeraars voor het afkopen berekenen bekijken.

Uitvaartverzekeraar Berekening Afkoopkosten
DELA Via actuariële rekenmethode €250
Monuta Via actuariële rekenmethode €259
Yarden Percentage van betaalde premie Geen vaste kosten
Ardanta Opgebouwde waarde €50
Nuvema Methode niet bekend €250
Klaverblad Betaalde premie + rente – kosten Verschilt
Onderlinge ’s-Gravenhage Methode niet bekend Onbekend
PC Hooft Gebruikelijke berekeningsmethode Onbekend

Premievrij maken beter alternatief

Als u wilt stoppen met het betalen van de uitvaartverzekering dan is het financieel gunstiger om de verzekering premievrij te maken. U stopt dan met het betalen van de premie, maar de verzekeraar zal bij overlijden wel het opgebouwde kapitaal uitkeren. Doordat het opgebouwde bedrag door indexatie minder waard wordt is het is wel verstandig om een nieuwe uitvaartverzekering af te sluiten.