Veel gestelde vragen over uitvaartverzekeringen

Meest gestelde vragen over de uitvaartverzekering en uitvaartzaken

Zodra u een uitvaartverzekering gaat afsluiten of te maken krijgt met een uitvaart heeft u mogelijk vragen. Op de meest voorkomende vragen kunt u hieronder het antwoord vinden.

Met het afsluiten van een uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat de kosten welke er gemaakt worden voor uw begrafenis of crematie vergoedt worden. De basiskosten voor een uitvaart zijn onder andere: de verzorging, het vervoer, de kist, de huur van de aula en het drukwerk.
Doordat u een uitvaartverzekering afsluit worden alle kosten welke er gemaakt worden voor uw uitvaart gedekt. U voorkomt hiermee dat uw nabestaanden niet met de kosten van uw begrafenis of crematie achter blijven. U kunt zich verzekeren tegen de producten en diensten doormiddel van de naturaverzekering maar u kunt ook een geldbedrag opbouwen via de kapitaalverzekering.

Er zijn twee type uitvaartverzekeringen, namelijk de natura uitvaartverzekering en de kapitaal verzekering. Bij de natura uitvaartverzekering verzekerd u zich voor de producten en diensten en de kapitaalverzekering zal na overlijden een geldbedrag uitkeren.

Een uitvaartverzekering dekt de kosten voor uw uitvaart en u ontlast uw nabestaanden met de financiële afwikkeling ervan. Bovendien hoeven uw nabestaanden minder te regelen voor uw begrafenis of crematie.

In Nederland zijn ongeveer 12 uitvaartverzekeraars actief.

De 4 grootste uitvaartverzekeraars zijn:

Deze uitvaartverzekeraars hebben vele jaren ervaring en zijn naast verzekeraar ook uitvaartverzorger.

De kosten van een uitvaartverzekering zijn van enkele factoren afhankelijk en voor iedereen anders. Zo zijn de leeftijd waarop de verzekering wordt afgesloten, de dekking van de verzekering, het type verzekering en de verzekeraar bepalend voor de premieopbouw.

Een begraafplaats is een besloten terrein waar overleden personen begraven liggen. Ook kunnen er urnen met as bewaard worden of as worden uitgestrooid.

De goedkoopste uitvaartverzekering kunt u vinden door de uitvaartverzekeringen te vergelijken. Bij het vergelijken zult u zien dat de opbouw van de premie afhankelijk is van verschillende factoren. U heeft niet op al deze factoren invloed, zo heeft uw leeftijd een sterke invloed op de premie.

Er zijn uitvaartverzekeringen speciaal voor studenten. En omdat u als student nog jong bent is het altijd verstandig om zo snel mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. Op jonge leeftijd betaald u namelijk een lage premie.

Wat de exacte kosten voor een uitvaart zijn is moeilijk te bepalen, dit is afhankelijk van uw wensen. Wel weten we dat de gemiddelde uitvaartkosten tegenwoordig 8.500 euro zijn. De kosten voor een begrafenis zijn doorgaans hoger dan de kosten voor een crematie.

De kosten voor een begrafenis zijn afhankelijk van uw persoonlijke wensen. Wilt u een sobere of een uitgebreide begrafenis? En in welke gemeente en op welke begraafplaats wilt u begraven worden? Al deze factoren bepalen de kosten voor een begrafenis. De kosten voor een begrafenis liggen tussen de 7.000 en 10.000 euro. Gemiddeld kost een begrafenis in Nederland 8.500 euro.

De beste uitvaartverzekering is voor ieder persoon anders. Door de uitvaartverzekeringen te vergelijken en te kijken welke aansluit aan uw wensen komt u er achter welke uitvaartverzekering voor u de beste is.

Met het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u niet vroeg genoeg beginnen. Hoe ouder u bent hoe hoger de premie voor de verzekering zal zijn. Iemand op hogere leeftijd vormt meer risico om eerder te overlijden en heeft daardoor minder tijd om de totale premie te kunnen voldoen.

Als u naar verloop van tijd niet tevreden meer bent met uw uitvaartverzekering dan kunt u deze opzeggen/stopzetten. Dit betekent dat u geen premie meer hoeft te betalen maar dat de verzekeraar ook niet uitkeert bij overlijden. Afkopen van de verzekering kan alleen bij de kapitaalverzekering omdat er bij de naturaverzekering producten en diensten geleverd worden, deze kunnen niet worden afgekocht.

Als u de uitvaartverzekering wilt afkopen dan dient u dit schriftelijk aan te geven bij uw uitvaartverzekeraar.

Nee, het afsluiten van een uitvaartverzekering is in Nederland niet verplicht. Het is wel verstandig om deze verzekering af te sluiten. 70% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering afgesloten.

U kunt ook op hoge leeftijd een uitvaartverzekering afsluiten. Het verschilt per verzekeraar tot welke leeftijd u dit kunt doen. In de meeste gevallen kunt u tot uw 75ste een uitvaartverzekering afsluiten.

Een uitvaartverzekering op hoge leeftijd afsluiten betekent wel dat u een hoge premie zult gaan betalen. Het risico voor de uitvaartverzekeraar is een stuk hoger dan voor een jonger persoon.

Uitvaartdeposito
Op hogere leeftijd kunt u ook kiezen voor een uitvaartdeposito. Hierbij stort u eenmalig of meerdere keren een flink bedrag waarmee de kosten van uw uitvaart betaald kunnen worden.

Ja, het is mogelijk om een uitvaartverzekering bij ziekte af te sluiten. Wel zult u er rekening mee moeten houden dat u een hogere premie gaat betalen.
U zult bij het afsluiten van de verzekering een medische vragenlijst naar waarheid in moeten vullen. U kunt er ook voor kiezen om op zoek te gaan naar een verzekeraar zonder medische keuring.

Een begrafenisverzekering is niet anders dan een uitvaartverzekering de benaming begrafenisverzekering werd vooral vroeger veel gebruikt.

Uw nabestaanden komen erachter of u verzekerd bent door op zoek te gaan naar het polisblad van uw uitvaartverzekering. Mocht dit niet gevonden worden dan kunnen zij een aanvraag indienen bij het Verbond van Verzekeraars. Hierbij zijn alle verzekeraar aangesloten. Het verzoek kan alleen door de erfgenamen en de executeur digitaal of per post ingediend worden en er moet een bewijs van overlijden meegestuurd worden.

Een onderzoek neemt gemiddeld 2 maanden in beslag.

Ja, overstappen van uitvaartverzekeraar is mogelijk. U kunt een nieuwe verzekering afsluiten bij een andere uitvaartverzekeraar. U moet er wel rekening mee houden dat de premie hoger zal zijn dan u gewend bent, aangezien u ouder bent geworden.

Premievrij maken
U kunt uw huidige uitvaartverzekering ook premie vrij maken. U hoeft dan geen premie meer te betalen maar de verzekering loopt wel door. Bij overlijden zal er minder uitgekeerd worden door de verzekeraar. In dit geval is het verstandig om u bij te verzekeren doormiddel van een nieuwe uitvaartverzekering. U bouwt dan bij twee verzekeraars kapitaal op. Het bijverzekeren is alleen interessant als u het niet eens bent met de premie welke u moet betalen.

Ja, u kunt een ongeboren kind verzekeren tegen de kosten van een uitvaart. Bij de meeste uitvaartverzekeraars kunt u uw (ongeboren) kind gratis meeverzekeren op uw uitvaartpolis. Lees hiervoor wel even goed de voorwaarden door.

Een kind is bij de meeste verzekeraars vanaf 20 weken zwangerschap tot de eerste 30 tot 60 dagen na de geboorte gratis meeverzekerd op de polis van een van de ouders.

De gratis dekking loopt door tot het 18e of 21e levensjaar, dit verschilt per verzekeraar ook hiervoor zult u de voorwaarden even moeten doornemen.

De periode waarover u premie betaald is afhankelijk van de afgesproken looptijd. Dit kan variëren van 10, 20 of 30 jaar. Bij bepaalde uitvaartverzekeraars moet u levenslang premie betalen.

Indien u geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en u komt te overlijden dan zullen uw nabestaanden voor de kosten opdraaien. Als uw nabestaanden niet de financiële middelen hebben dan zal de gemeente de uitvaart verzorgen. In het laatste geval zal er geen enkele inspraak zijn met betrekking tot het regelen van de uitvaart.

Welke verzekering het beste bij u past is afhankelijk van uw uitvaartwensen. U kunt op de website van de uitvaartverzekeraars uw wensen aangeven met betrekking tot uw uitvaart. Aan de hand van deze wensen zal er een voorstel voor u gepresenteerd worden.

Ja, u kunt er ook voor kiezen om in het buitenland begraven of gecremeerd te worden. In dat geval zou u een geldverzekering oftewel de kapitaalverzekering moeten afsluiten. Uw nabestaanden zullen het opgebouwde kapitaal uitgekeerd krijgen waarmee de kosten voor uw uitvaart in het buitenland betaald kunnen worden. U moet er wel rekening mee houden dat een uitvaart in het buitenland u meer gaat kosten vanwege het transport.

De kosten voor een begrafenis of crematie zijn afhankelijk van uw wensen. Over het algemeen is cremeren goedkoper dan begraven. Bij begraven krijgt u te maken met grafkosten welke in iedere gemeente anders zijn. Verder komen de kosten van het grafmonument er nog bovenop.

De kosten voor een uitvaart stijgen jaarlijks met enkele procenten. De gemiddelde uitvaart kost tegenwoordig 8.500 euro. Dit betekent dat als u zich nu verzekerd voor een uitvaart van 8.500 euro dat u over 20 jaar onderverzekerd bent. U kunt dit voorkomen door een uitvaartverzekering met indexatie af te sluiten. Hierbij zal de premie worden aangepast aan de inflatie en zal u dus steeds iets meer premie betalen maar raakt u nooit onderverzekerd.

Een overlijdensverzekering sluit u af om ervoor te zorgen dat als u komt te overlijden uw nabestaanden een geldbedrag uitgekeerd krijgen waarmee ze de lasten kunnen dragen. De overlijdensverzekering keert alleen uit als u komt te overlijden tijdens de looptijd van de verzekering. Mensen welke een hypotheek afsluiten of al hebben lopen sluiten vaak een overlijdensverzekering af.

Resomeren is een nieuwe uitvaarttechniek waarbij het stoffelijk overschot op een temperatuur van 180 graden en doormiddel van een chemische stof zal worden ontbonden. Resomeren is veel milieuvriendelijker dan begraven of cremeren. Na de resomatie blijft er alleen een poeder van de overledene over, vergelijkbaar met het as na een crematie.

Euthanasie is een actieve levensbeëindiging op verzoek van de patiënt zelf. De arts welke deze levensbeëindiging uit zal voeren zal dit alleen mogen doen indien er een euthanasieverklaring is opgesteld door de patiënt.
Nadat er een dierbare is overleden is er veel te regelen voor de directe nabestaanden. In een korte tijd komt er veel op u af, zo moet u ervoor zorgen dat er dingen geregeld worden voor-, tijdens en na de uitvaart. Wat u allemaal moet regelen na een overlijden dat kunt u lezen in de checklist welke wij hebben opgesteld.
Waar moet een rouwadvertentie aan voldoen en waar kunt u hem plaatsen? En wat zijn de kosten van een rouwadvertentie? Lees er alles over in het artikel over rouwadvertenties.

Een wilsbeschikking of wilsverklaring stelt u op om er voor te zorgen dat uw uitvaart verloopt zoals u dat wenst. In deze verklaring staan uw uitvaartwensen. Hiermee kunnen uw nabestaanden alles op de manier regelen zoals u dat heeft vastgelegd.

Bij een afscheidsplechtigheid zullen de nabestaanden afscheid van de overledene kunnen nemen. Er wordt uitvaartmuziek ten gehore gebracht en indien gewenst kan er gesproken worden. Na afloop van de uitvaartdienst is er de mogelijkheid om elkaar te condoleren.

In een uitvaartcentrum (funerarium) kunnen de nabestaanden afscheid nemen van de overledene. Bij de grotere uitvaartcentra is het ook mogelijk om er de afscheidsdienst te laten plaats vinden.

Een overlijdensakte is een bewijs van overlijden. De overlijdensakte zal worden afgegeven door de gemeente nadat u of de uitvaartverzorger aangifte van overlijden heeft gedaan. Bij de aangifte zal u een overlijdensverklaring moeten overhandigen welke is opgesteld door een schouwarts of arts.
Een natuurbegraafplaats is zoals de naam al doet vermoeden gelegen in de natuur. Dit kan een bos of de heide zijn. Het graf zal helemaal opgaan in de natuur en anders dan op een normale begraafplaats mag er geen afrastering om het graf heen gezet worden. De grafkist zal milieuvriendelijk moeten zijn, dit alles om het afbraakproces zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen. Een graf op een natuurbegraafplaats is voor 1 persoon bestemd en deze heeft eeuwige grafrust.
Een overlijdensbericht is er om de familie, vrienden en kennissen te laten weten dat er iemand is overleden. Overlijdensberichten worden steeds vaker online geplaatst op websites zoals: Mensenlinq.

De uitvaartkosten welke niet door de uitvaartverzekering worden gedekt kunnen worden afgetrokken van de erfbelasting. Als u meer wilt weten over de fiscale aftrekbaarheid kunt u dit artikel lezen.

De social media accounts kunnen na overlijden verwijderd worden of de herdenkingsstatus krijgen. In het laatste geval komt er dan ‘ter nagedachtenis aan’ boven het profiel te staan. U kunt hier lezen hoe u een account kunt verwijderen of kunt aanpassen.

Een donorcodicil is een bewijs dat de eigenaar van het codicil instemt met een transplantatie van organen en of weefsels na overlijden.

Een grafkist is een houten kist waar een overleden persoon in gelegd wordt. Er zijn verschillende soorten grafkisten in diverse prijsklassen. U heeft bijvoorbeeld de keuze uit een kist met eikenhout printfolie, notenhout of mahoniehout.

Rouwen doen we allemaal op ons eigen manier en rouwen kan verschillende redenen hebben. Als er een dierbare komt te overlijden dan gaan we verschillende fases van rouw in. We zullen het gemis en het verdriet moeten verwerken. Dit proces heet de rouwverwerking.

Zodra er iemand is overleden zal de schouwarts bepalen of de persoon daadwerkelijk is overleden. Ook zal de schouwarts tijdens de lijkschouwing onderzoeken of het om een natuurlijke dood gaat.

Bij een repatriëring zal u vanuit het buitenland terug gehaald worden naar het vaderland. Er kunnen verschillende redenen zijn om iemand te repatriëren. Een reden kan zijn als er in het land een noodtoestand uitbreekt, bij ziekte of bij een overlijden.

U draagt uit respect voor de overledene gepaste kleding als u naar een begrafenis of crematie gaat. U hoeft niet altijd in het zwart gekleed te gaan maar te opvallende kleding is in de meeste gevallen niet gepast. Het kan zijn dat er een kledingvoorschrift is, dit staat aangegeven op de rouwkaart. Let er op dat u geen fel gekleurde of te blote kleding draagt. Lees hier meer over de begrafeniskleding.

Distributiekosten worden door de verzekeraar aan de verzekeringnemer in rekening gebracht. Sinds 2013 is het voor de uitvaartverzekeraars verplicht deze kosten openbaar te maken. Distributiekosten zijn advieskosten welke in rekening gebracht worden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Als u online een uitvaartverzekering afsluit dan krijgt u niet te maken met distributiekosten.

Heeft u van uzelf of van een dierbare welke is overleden een oude uitvaartpolis en weet u niet wat de huidige verzekeraar is? U kunt dit navragen bij de De Nederlandsche Bank (DNB) of via het Verbond van Verzekeraars. Welke verzekeraars er zijn overgenomen dat leest u op deze pagina.

In een gezondheidsverklaring geeft u bij het afsluiten van een uitvaartverzekering aan wat u gezondheidstoestand is. De uitvaartverzekeraar kan aan de hand hiervan bepalen wat het risico op vroegtijdig uitkeren is. Afhankelijk van de uitkomst kan de verzekeraar bepalen u niet te accepteren als klant of u een bepaalde premie te laten betalen en of andere voorwaarden op te stellen. U bent verplicht de gezondheidsverklaring geheel naar waarheid in te vullen.