Socialmedia-account na overlijden

We delen alles via social media, maar wat zijn de opties met het account van een overleden persoon? Verwijderen we het account of geven we het de herdenkingsstatus?  Hoe gaat u om met de digitale erfenis van een dierbare? Het is voor de nabestaanden mogelijk het socialmedia-account te verwijderen, maar er zijn ook andere opties.

Lees hier wat de mogelijkheden zijn met de sociale media van een overledene.

Social media verwijderen bij overlijden

Account opheffen, de herdenkingsstatus of online laten

Na een overlijden is er een hoop te regelen en tegenwoordig hoort daar de afwikkeling van de socialmedia-accounts bij. Er zijn maar weinig mensen die hebben vastgelegd wat er met het Facebook, Instagram, Twitter of LinkedIn account moet gebeuren nadat ze zijn overleden. Voor u als nabestaanden de vraag wat doen we met de socialmedia-accounts?

U kunt het account opheffen, de herdenkingsstatus geven of u laat het (voorlopig) zo als het is. Voor veel mensen kunnen de berichten, foto’s en video’s op de tijdlijn van een overleden persoon bijdragen aan de rouwverwerking. Het geeft hen troost en daardoor zal niet iedereen direct tot het opheffen van een account over willen gaan.

Welke keuze u ook maakt het is verstandig om onderstaande stappen te doorlopen om de digitale erfenis zo goed mogelijk achter te laten.

Facebook verwijderen of de herdenkingsstatus

Facebook na overlijdenBij Facebook heeft u twee mogelijkheden met het account na overlijden. Het is samen met Instagram het enige platform met meerdere mogelijkheden. U kunt een verzoek indienen het account te verwijderen of u kunt een herdenkingsstatus instellen, er komt dan ‘ter nagedachtenis aan’ boven het profiel te staan.

Het verwijderen van het account gaat via deze link. Als u de herdenkingsstatus in wilt stellen dan kun u het verzoek hier indienen.

Om een dergelijk verzoek in te dienen moet u een direct familielid van de overledene zijn.

Als u een verzoek indient tot opheffen of de herdenkingsstatus in te stellen dan moet u de volgende gegevens bijdehand hebben:

 • Accountnaam van de overleden persoon
 • Webadres van het account van de overleden persoon
 • E-mailadres van de overleden persoon
 • De overlijdensakte
 • Uw gegevens als contact persoon

Zodra het verzoek is ingediend zult u daar een bevestiging van krijgen.

Na enige tijd zullen indien Facebook instemt met het verzoek van opheffen de foto’s, de berichten, en de statusupdates worden verwijderd.

In het geval van de herdenkingsstatus blijft het profiel wel online. Bij het account komt ‘ter nagedachtenis aan’ te staan. Het account is alleen niet meer actief en ook zal de naam van de overledene niet meer verschijnen met de suggesties ‘mensen die je misschien kent’ en vrienden krijgen geen herinnering meer van de verjaardag.

Contactpersoon aanwijzen bij leven

Bij Facebook heeft u ook de mogelijkheid een contactpersoon aan te wijzen die uw account kan beheren na het overlijden. Deze persoon kan het Facebookaccount de herdenkingsstatus geven, de profielfoto wijzigen, berichten plaatsen en nieuwe vrienden accepteren. Deze persoon kan uw profiel niet wijzigen of privacygevoelige informatie bekijken. Het is voor deze persoon ook mogelijk het account te laten verwijderen.

Om het Facebookaccount te verwijderen gaat u naar Algemeen – Instellingen – Account beheren – Accountverwijderingsverzoek indienen. Na het invullen van enkele gegevens zal het account na enige tijd verwijderd zijn.

Instagram verwijderen

Instagram na overlijdenVoor een Instagram-profiel bestaat de mogelijkheid het te verwijderen of de herdenkingsstatus te geven.

Om het account de herdenkingsstatus te geven volgt u deze link en vult de volgende gegevens in:

 • Accountnaam van de overleden persoon
 • Webadres van het account van de overleden persoon
 • E-mailadres van de overleden persoon
 • De overlijdensakte
 • Uw gegevens van de contactpersoon

Voor het verwijderen van het account van uw dierbare volgt u deze link. Op de pagina van Instagram vult u de gegevens in.

Net als bij Facebook zullen na enige tijd de foto’s, video’s en de berichten zijn verwijderd.

LinkedIn verwijderen

LinkedIn na overlijdenBij LinkedIn is het voor de nabestaanden ook mogelijk het account van de overledene te verwijderen.

Via deze link vult u het online (Engelstalige) formulier in.

U heeft hiervoor de onderstaande gegevens nodig:

 • Naam van de overleden persoon
 • E-mailadres van de overleden persoon
 • Overlijdensdatum
 • Uw relatie met de overleden persoon
 • URL van het LinkedIn-profiel van de overleden persoon
 • Het bedrijf waar de overleden persoon het laatst werkzaam was
 • Overlijdensakte

Na het invullen van het formulier zult u per mail een bevestiging krijgen van LinkedIn.

Zodra de aanvraag tot het opheffen van het account is goedgekeurd zullen alle connecties vervallen en het account zal worden opgeheven.

Twitter opheffen

Twitter na overlijdenHet verzoek tot het verwijderen van een Twitteraccount gaat ook via een online formulier. Bij Twitter is het niet mogelijk om een herdenkingsstatus in te stellen.

Gegevens die u nodig heeft om het Twitteraccount op te heffen zijn:

 • Accountnaam van de overleden persoon
 • Naam van de overleden persoon
 • Uw relatie met de overleden persoon
 • Uw gegevens als contact persoon

Er kan ook gevraagd worden om een overlijdensakte en uw identiteitsbewijs. Zodra Twitter de aanvraag heeft goedgekeurd zal het account verwijderd worden.

Googleaccount

Gmail na overlijdenAls het gaat om de socialmedia-accounts denkt u misschien niet direct aan Google. Toch zullen de meeste mensen een account hebben bij Google welke ook mogelijk verwijderd moet worden na overlijden. Google biedt meerdere diensten aan waaronder: Google+, Youtube, Gmail.

Let erop dat bij het opheffen van een Gmail account al het mailverkeer zal worden verwijderd.

Omdat er ook saldo en/of tegoeden overgedragen kunnen worden hanteert Google strenge voorwaarden als het gaat om het opheffen van een account.

Via deze link kunt u een verzoek tot opheffen van het account indienen.

Gegevens waar naar gevraagd wordt zijn:

 • naam overledene
 • e-mail adres
 • uw eigen voor- en achternaam
 • datum van overlijden
 • uw relatie met de overledene
 • kopie-identiteitsbewijs (vertaald)
 • overlijdensakte (vertaald)

U heeft de mogelijkheden om het account te verwijderen, tegoeden over te dragen of gegevens op te halen.

U zult na alles ingevuld te hebben een bevestiging krijgen van Google.

Na enige tijd zult u een mail ontvangen van Google waarin wordt uitgelegd hoe u de juridische stappen die ondernomen moeten worden kunt uitvoeren. Een stap die ondernomen moet worden is het aanvragen van rechtelijk bevel bij de Amerikaanse rechtbank.

Nadat alles is afgerond zal Google het account verwijderen en de eventuele tegoeden en gegevens overdragen.

Snapchat en TikTok

Op de websites van de populaire platformen Snapchat en TikTok staat niets vermeld over het verwijderen na een overlijden van een gebruiker. Uiteraard is het account wel te verwijderen via de gebruikelijke procedure.

Een Snapchat account verwijderen gaat via deze link. En om TikTok te verwijderen volgt u deze link.

Testament voor social media

Tegenwoordig maakt bijna iedereen gebruik van social media. Het is dan ook verstandig om nu al vast te leggen wat er met uw online account moet gebeuren na uw overlijden. U bespaart uw nabestaanden op deze manier een hoop uitzoekwerk. Bovendien worden zij niet geconfronteerd met meldingen over uw socialmedia-account.