Overlijdensakte

Een overlijdensakte is een wettig bewijsmiddel van overlijden. Voordat dit bewijs van een sterfgeval afgegeven zal worden is er een overlijdensverklaring nodig, opgesteld door een arts of een schouwarts.

Wat er in een overlijdensakte moet staan en wat u verder moet weten over dit document dat leggen wij in dit artikel aan u uit.

Overlijdensakte

Waar kan ik een overlijdensakte opvragen?

De overlijdensakte zal worden opgemaakt door de gemeente nadat de uitvaartorganisatie of de familie aangifte van overlijden heeft gedaan. Bij de burgerlijke stand van de gemeente hebben ze hiervoor de overlijdensverklaring nodig. Zodra de akte van overlijden is opgemaakt zal de familie hiervan een uittreksel krijgen.

Aangifte van overlijden kan in veel gemeenten ook digitaal of per post gedaan worden.

Er zijn 3 manieren om aangifte van overlijden te doen:

 • Bij de burgerlijke stand van de gemeente
 • Online
 • Per post

Meenemen:

 • een verklaring van overlijden. Deze krijgt u van de arts
 • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)

Als de overledene aan een natuurlijke dood is gestorven zal er binnen 5 dagen na overlijden aangifte worden gedaan bij de gemeente. Er zijn in veel gemeenten geen kosten aan verbonden. De overlijdensakte zult u binnen 5 werkdagen thuis ontvangen.

Wat staat er in een overlijdensakte?

De punten die in de akte moeten staan zijn:

 • De datum en de plaats van overlijden
 • De naam en het adres van de overleden persoon
 • De geboorteplaats
 • Oorzaak overlijden
 • Gegevens van de persoon die het overlijden heeft aangegeven

Nadat de overlijdensakte is opgemaakt zal deze ook worden ingevoerd in de gemeentelijke basisadministratie en de Belastingdienst.

Na een periode van 50 jaar zal de overlijdensakte het gemeentearchief ingaan.

Waar is de overlijdensakte voor nodig?

Met de akte van overlijden is het mogelijk om een aantal zaken te regelen, zaken waar er naar een overlijdensakte gevraagd zal worden.

U moet hierbij denken aan:

 • Het opzeggen van het huurhuis
 • Aanvragen van het pensioen van de nabestaanden
 • Het afhandelen van de bankzaken
 • Kopie van het testament opvragen
 • Aanvragen van een uitkering van een levensverzekering
 • Indien de weduwe of weduwnaar een nieuw huwelijk of partnerschap wil aangaan

Wat zijn de kosten voor een akte van overlijden?

Voor de overlijdensakte hoeft u in de meeste gevallen niets te betalen. Zodra u een uittreksel mee wilt dan zult u hiervoor administratiekosten voor moeten betalen en deze liggen tussen de 10 en 15 euro.

Overlijdensakte kwijt, wat nu?

Als de akte is zoekgeraakt dan kunt u een kopie opvragen bij de gemeente. U krijgt zelf nooit het origineel mee, deze blijft bewaard bij het register van overlijden van de gemeente. Bij het opnieuw aanvragen van de akte van overlijden zult u hoogstwaarschijnlijk wel administratiekosten moeten betalen. Deze kosten verschillen per gemeente.