Kapitaal uitvaartverzekering (2024)

De kapitaal uitvaartverzekering ook wel een uitvaartverzekering in geld genoemd keert na overlijden een geldbedrag uit aan de nabestaanden. Dit is anders dan bij de natura uitvaartverzekering waarbij u zich verzekert tegen een pakket aan diensten.

Met dit geldbedrag kunnen uw nabestaanden uw uitvaart geheel naar wens organiseren. De kosten voor uw uitvaart kunnen betaald worden met het uitgekeerde geldbedrag.

Kapitaal uitvaartverzekering

Kapitaal uitvaartverzekering vergelijken (mei 2024)

Uitvaartverzekering in geld

De kapitaal uitvaartverzekering keert bij overlijden geld uit aan de nabestaanden. Dit is de reden dat deze uitvaartpolis ook wel de uitvaartverzekering in geld wordt genoemd.

Er worden niet zoals bij de natura uitvaartverzekering producten en diensten geleverd voor de uitvaart. Door de maandelijkse premie die u betaalt bouwt u een van tevoren vastgesteld geldbedrag op. Met de kapitaal uitvaartpolis hebben uw nabestaanden een grote keuzevrijheid.

Verzekerde bedrag
Doordat u een geldbedrag opbouwt is het raadzaam om vooraf uw uitvaartwensen vast te leggen zodat u weet wat de kosten voor uw uitvaart zullen zijn. Door dit goed in te schatten voorkomt u dat uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achterblijven.

De kosten voor een gemiddelde uitvaart liggen tegenwoordig tussen de 8.000 en 10.000 euro. Doordat de kosten jaarlijks stijgen en uw uitvaartwensen kunnen veranderen is het verstandig om eens in de 3 jaar te kijken of uw uitvaartverzekering nog wel alle kosten dekt.

Waarom een kapitaal uitvaartverzekering afsluiten?

Veel mensen sluiten een kapitaal uitvaartverzekering af vanwege de keuzevrijheid. U bent zelf helemaal vrij in het kiezen van de hoogte van het verzekerde geldbedrag. Uiteraard gaat u meer premie betalen als u zich voor een hoger bedrag gaat verzekeren.

U bepaalt dus zelf hoe veel premie u gaat betalen. Verder hebben uw nabestaanden veel keuzevrijheid bij het organiseren van uw uitvaart. Er wordt geen standaard pakket aan producten en diensten geleverd. Daarentegen krijgen uw nabestaanden een vrij te besteden geldbedrag ter beschikking wat niet in zijn geheel aan de uitvaart besteed hoeft te worden.

Voordelen kapitaal uitvaartverzekering

De uitvaartverzekering in geld is een van de meest gekozen verzekeringen. De voordelen van deze verzekeringsvorm zetten we voor u op een rij:

  • U kunt zelf de hoogte van het op te bouwen geldbedrag bepalen
  • Uw nabestaanden hebben de volledige vrijheid als het gaat om het organiseren van uw uitvaart
  • De nabestaanden zijn niet gebonden aan een door de verzekeringsmaatschappij voorgestelde uitvaartverzorger
  • In bepaalde gevallen kan een gedeelte van het geldbedrag eerder worden uitgekeerd als de verzekerde lijdt aan een terminale ziekte

Nadelen

Aan het afsluiten van de kapitaal verzekering hangen uiteraard ook enkele nadelen:

  • De nabestaanden zullen uw uitvaart moeten regelen met het vrij te komen geldbedrag
  • Het kan gebeuren dat als u een verzekering zonder indexatie afsluit u bent onderverzekerd
  • Het is voor de nabestaanden niet verplicht het geldbedrag aan uw uitvaart te besteden

Keuzevrijheid uitvaartverzekering in geld

De keuzevrijheid is voor veel Nederlanders de reden om een verzekering in geld af te sluiten. Door de flexibiliteit van deze verzekering kan de uitvaart geheel naar uw wens georganiseerd worden. Dit kan ook meteen een nadeel zijn, aangezien de nabestaanden al genoeg te verwerken hebben door het verlies van een dierbare en geen energie hebben om de uitvaart te organiseren.

Uitvaartwensen vastleggen

Als u een kapitaal uitvaartverzekering afsluit is het belangrijk om uw uitvaartwensen vast te leggen of te bespreken met uw nabestaanden. Bij deze verzekering zullen uw nabestaanden de uitvaart zelf moeten regelen, dit houdt dus in dat ze ook moeten weten wat uw wensen zijn. Bij de meeste verzekeraars kunt u online uw uitvaartwensen vastleggen.

Premie kapitaal uitvaartverzekering

De premie van de kapitaal verzekering is over het algemeen wat hoger dan van de natura uitvaartverzekering. Bij de natura verzekering koopt de verzekeraar namelijk groot in waardoor er een lagere premie berekend kan worden.

Indexatie

Anders dan bij de natura verzekering waar u een pakket aan producten en diensten verzekerd kunt u bij de kapitaal verzekering onderverzekerd raken. Als u onderverzekerd bent dan zijn de kosten voor uw uitvaart hoger dan het geldbedrag wat uitgekeerd gaat worden na overlijden. Er ontstaat een restschuld waar uw nabestaanden verantwoordelijk voor zullen zijn.

Om dit te voorkomen kunt u een kapitaal verzekering met indexatie afsluiten.
Door de inflatie zullen de kosten voor een uitvaart jaarlijks stijgen. Door de premie die u betaalt hier op aan te passen zult u nooit onderverzekerd raken.

Kapitaal uitvaartverzekering afkopen

Als u niet meer tevreden bent met uw uitvaartverzekering dan heeft u de mogelijkheid om deze af te kopen. U laat in dat geval weten aan de uitvaartverzekeraar dat u de kapitaal verzekering wilt stopzetten.

U ontvangt daarna het opgebouwde kapitaal terug van de verzekeraar na aftrek van de gemaakte kosten. Laat voordat u de uitvaartverzekering gaat afkopen u altijd eerst goed informeren want het terug te ontvangen bedrag kan veel lager zijn als dat u verwacht. Bovendien kan het ook nog fiscale gevolgen hebben.

Uitvaartverzekeraars vergelijken

Voordat u besluit de kapitaal verzekering af te sluiten zult u deze bij verschillende verzekeraars moeten vergelijken. Door te vergelijken zult u flink kunnen besparen op de premie die u gaat betalen. U moet er rekening mee houden dat de verzekering in geld niet bij iedere uitvaartverzekeraar is af te sluiten.

Kapitaal uitvaartverzekering afsluiten

De kapitaal uitvaartverzekering afsluiten heeft grote voordelen, uw nabestaanden hebben de volledige vrijheid bij het regelen van uw begrafenis of crematie. En u bepaalt zelf tot welk bedrag u verzekerd wilt zijn.

Het grote voordeel van de uitvaartverzekering in geld is ook het nadeel, uw nabestaanden zullen zich wel met het regelen en de financiën van de uitvaart moeten bemoeien. Als u besluit de kapitaal uitvaartverzekering af te sluiten is het goed om vooraf uw nabestaanden hierover te informeren.