Indexatie uitvaartverzekering

Wanneer u een uitvaartverzekering af gaat sluiten, dan komt u onvermijdelijk terecht bij het onderwerp: indexatie van een uitvaartverzekering.

De kosten voor een crematie of begrafenis zullen in de loop der jaren stijgen. Het is dus belangrijk dat de uitvaartverzekering die u nu afsluit over 30, 40 of 50 jaar ook nog kostendekkend is.

Indexatie uitvaartverzekering

Automatisch indexeren van de uitvaartverzekering

Een uitvaartverzekering heeft een lange looptijd en dit kan een nadeel zijn. Wanneer u nu een uitvaartverzekering afsluit voor een bedrag van €10.000, dan is dat bedrag over 30 jaar veel minder waard. Dat komt door de inflatie. Vaak wordt dat probleem opgelost door het verzekerde bedrag te indexeren. Dat betekent dat dit bedrag meegroeit met de inflatie.

In de praktijk betekent het echter ook dat u een hogere premie moet gaan betalen. Nu is dit meestal niet direct een probleem, omdat de premie wordt aangepast aan de inflatie.

Bij de meeste uitvaartverzekeraars kunt u de uitvaartverzekering automatisch laten indexeren. De waarde van de uitvaartverzekering groeit in dit geval mee met de kosten voor een uitvaart. U raakt op deze manier nooit onderverzekerd.

U kunt er zelf voor kiezen om bij het afsluiten van de uitvaartverzekering de verzekering te laten indexeren. Ook tijdens de looptijd van de verzekering kunt u nog bepalen of u de uitvaartverzekering wilt laten indexeren.

Soms is indexatie niet mogelijk

Soms is het niet mogelijk om de uitvaartverzekering te laten indexeren. Dat is meestal het geval wanneer er geen premie meer betaald wordt. Er zijn mensen die ervoor kiezen om de totale premie in een keer te voldoen. Op die manier hoeven ze niet steeds na te denken over de kosten van hun uitvaartverzekering. Op dat moment wordt het moeilijk om de waarde van de uitvaartverzekering te indexeren, omdat er geen premie meer binnenkomt. De premie kan immers niet geïndexeerd worden.

Daarnaast is het zo dat sommige uitvaartpolissen niet meer geïndexeerd worden als ze een maximumbedrag hebben bereikt. Het moment waarop de uitvaartverzekeraar stopt met indexeren vanwege het bereiken van een maximumbedrag verschilt per verzekeraar en per verzekeringspolis.

De uitvaartverzekering wordt niet meer geïndexeerd als:

  • De premie in een keer wordt betaald
  • De uitvaartpolis premievrij is
  • U geen premie meer hoeft te betalen omdat de looptijd is verstreken
  • De resterende premie in een keer betaald wordt
  • Het verzekerde bedrag een maximum bereikt heeft

Uitvaartverzekering vergelijken