Gezondheidsverklaring

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering zult u een gezondheidsverklaring in moeten vullen. Zo kan de uitvaartverzekeraar het overlijdensrisico inschatten. Bij de medische keuring zult u enkele vragen moeten invullen die allemaal betrekking hebben op uw gezondheid.

Wat een gezondheidsverklaring precies inhoudt en welke vragen u moet beantwoorden dat leest u in dit artikel.

Gezondheidsverklaring

Wat is een gezondheidsverklaring?

Een gezondheidsverklaring is een vragenlijst waar u vragen over uw gezondheid naar waarheid beantwoord. Er zal gevraagd worden naar uw leeftijd, uw lengte en uw gewicht. Maar ook of u lichamelijke of geestelijke beperkingen heeft of terminaal ziek bent.
De verzekeraar kan ook vragen of u medicijnen gebruikt of medische keuringen ondergaat. Op deze manier krijgt de verzekeraar een goed beeld van uw medische toestand. Als u gezond bent dan is de kans op vroegtijdig uitkeren een stuk kleiner dan voor iemand die ernstig ziek is.

Naar waarheid invullen
U bent wettelijk verplicht de gezondheidsverklaring naar waarheid in te vullen. Als de verzekeringnemer vroegtijdig komt te overlijden nadat de begrafenisverzekering is afgesloten dan kan de verzekeraar een onderzoek naar de doodsoorzaak instellen. Mocht blijken dat de verzekeringnemer de vragen niet naar waarheid heeft beantwoord dan kan de verzekeraar niet of minder uitkeren.

Welke vragen moet ik beantwoorden?

De antwoorden van de gezondheidsverklaring geven een goed beeld voor de verzekeraar over uw gezondheidstoestand. Bent u bijvoorbeeld chronisch of terminaal ziek? Dan zal de uitvaartverzekeraar u kunnen weigeren een uitvaartverzekering af te laten sluiten. Uitvaartverzekeraars hebben geen acceptatieplicht.

De vragen welke aan u gesteld kunnen worden:

  • Uw leeftijd
  • Uw lengte
  • Uw gewicht
  • Bent u chronisch ziek?
  • Bent u terminaal ziek?
  • Heeft u lichamelijke of geestelijke beperkingen?

Als uw gezondheidstoestand te complex is voor de verzekeraar dan kunnen zij uw toestemming vragen een arts in te schakelen om hen bij te staan in de beoordeling. Het ligt aan de verzekeraar hoe uitgebreid de medische keuring is en welke voorwaarden er gehanteerd worden.

Uitvaartverzekering bij ziekte of aandoening

Als uw medische toestand niet goed is dan heeft de uitvaartverzekeraar meerdere opties:

  • U weigeren een verzekering af te sluiten
  • Een uitvaartverzekering met carenzjaren
  • Een hogere premie berekenen

Carenzjaren

Als blijkt dat u een te groot risico loopt voor de verzekeraar dan kunnen zij u weigeren of een uitvaartverzekering met beperkte voorwaarden aanbieden. Onder beperkte voorwaarden wordt verstaan dat er een aantal wachtjaren worden ingevoerd. Dit worden carenzjaren genoemd. Als u een uitvaartverzekering met carenzjaren afsluit dan betaald u wel direct premie maar de eerste jaren zal de verzekeraar bij een eventueel overlijden niets uitkeren. Hoeveel carenzjaren er worden ingesteld dat ligt aan de aard van de aandoening of ziekte.

Als de verzekeringnemer in de periode van de carenzjaren komt te overlijden dan zal de verzekeraar wel de betaalde premie terug betalen aan de nabestaanden.

Hogere premie

Als u chronisch ziek bent dan hoeft dit geen reden te zijn voor de uitvaartverzekeraar om u te weigeren. Er kan voorgesteld worden om u ondanks uw ziekte of aandoening toe te laten tegen een hogere premie. U gaat in dat geval meer premie betalen voor uw verzekering om het risico van vervroegd uitkeren voor de verzekeraar in te dekken. Aan u de keuze om dit te accepteren.

Uitvaartverzekering zonder gezondheidsverklaring

De voorwaarden en de vragen van de medische keuring verschillen per uitvaartverzekeraar. Er zijn ook verzekeraars waar u een uitvaartverzekering kunt afsluiten zonder gezondheidsverklaring in te vullen. Als u ziek bent of u heeft een chronische aandoening dan zal u bij deze verzekeraars goedkoper uit zijn. Lees bij dergelijke verzekeraars wel goed de voorwaarden door.