Uitvaartverzekering afsluiten bij ziekte

Als u (chronisch) ziek bent en een uitvaartverzekering wilt afsluiten dan is dit in veel gevallen geen probleem. Wel moet u er rekening mee houden dat u met andere voorwaarden te maken kunt krijgen. U gaat mogelijk meer premie betalen en u kan te maken krijgen met carenzjaren. Doordat uitvaartverzekeraars geen acceptatieplicht hebben mogen ze u vanwege uw ziekte ook weigeren.

Waar u rekening mee dient te houden als u (terminaal) ziek bent en een uitvaartverzekering wilt afsluiten dat leggen we in dit artikel uit.

Uitvaartverzekering bij ziekte

Gezondheidsverklaring

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering zult u een gezondheidsverklaring in moeten vullen. Aan de hand van uw gegevens zal de verzekeraar een inschatting maken op het risico voor hen. Als blijkt dat het risico op vervroegd overlijden voor de verzekeraar te groot is dan kan deze u een hogere premie berekenen of carenzjaren instellen. In het uiterste geval kunt u ook geweigerd worden als klant aangezien uitvaartverzekeraars geen acceptatieplicht hebben.

De uitvaartverzekeraar zal als u een uitvaartverzekering afsluit geen verlies willen lijden. Voor de verzekeraar is het gunstig als u zo lang mogelijk leeft en premie betaalt. Als u bij het afsluiten van de uitvaartverzekering ziek bent dan is de kans op overlijden groter waardoor de verzekeraar te weinig premie ontvangt om de kosten voor een crematie of begrafenis te dekken. In dat geval zal de uitvaartverzekeraar verlies lijden op uw uitvaartpolis.

De uitvaartverzekeraar kan bij ziekte onderstaande maatregelen nemen:

  • U een hogere premie laten betalen
  • Carenzjaren instellen
  • U weigeren als klant

Hogere premie

Door bij ziekte een hogere premie te berekenen beperkt de verzekeraar het risico op verlies. U kunt zich bij ziekte dan wel normaal verzekeren tegen de kosten van uw uitvaart, maar uw maandelijkse premie is hoger dan dat u in goede gezondheid had verkeerd.

Carenzjaren (wachttijd)

De verzekeraar kan bij het afsluiten van een uitvaartverzekering bij ziekte carenzjaren instellen. Dit betekent dat de verzekeraar een wachttijd instelt. In deze wachttijd betaald u wel premie aan de verzekeraar, maar mocht u komen te overlijden dan zal de verzekeraar niet uitkeren.

In de meeste gevallen is de wachttijd 2 jaar en mocht u komen te overlijden binnen deze periode dan zal de verzekeraar de betaalde premie uitkeren aan de nabestaanden. Lees hiervoor de voorwaarden goed door.

Door carenzjaren in te stellen kan de uitvaartverzekeraar u een lagere premie berekenen en is het risico voor hen gedekt.

Uitvaartverzekering als u terminaal ziek bent

Bij een terminale ziekte is het lastig om een uitvaartverzekering af te sluiten. De meeste uitvaartverzekeraars zullen u niet accepteren om u bij hen te verzekeren. Het risico voor de verzekeraar is te groot en aangezien er geen acceptatieplicht geldt zal de verzekeraar u in de meeste gevallen niet toelaten als klant. U heeft nog wel de mogelijkheid om een koopsompolis af te sluiten.

Ex-kankerpatiënten

Voor ex-kankerpatiënten is het vanaf 2021 mogelijk om een overlijdensrisico- of uitvaartverzekering af te sluiten zonder strengere voorwaarden of een hogere premie. Hij of zij moet wel minstens 10 jaar genezen zijn om zich op de normale manier te kunnen verzekeren. Vroeger werden er allerlei strenge voorwaarden gehanteerd en werden er hogere premies berekend als men genezen was van kanker.

Geen meldingsplicht
Vanaf 2021 geldt er ook geen meldingsplicht meer als u zich als ex-kankerpatiënt wilt verzekeren en langer dan 10 jaar “schoon” bent. Voor personen die voor hun 21ste jaar de diagnose kanker hebben gekregen geldt dat zij 5 jaar genezen moeten zijn om zich normaal te kunnen verzekeren.

Er zal later nog een lijst met specifieke kankersoorten worden opgesteld waarvoor een kortere termijn geldt.

De uitvaartverzekeraars zijn verplicht om zich aan deze nieuwe regels te houden en deze is in stand gekomen door een samenwerking van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), het ministerie van Financiën en het Verbond van Verzekeraars.

Alternatieven

Als u geweigerd bent bij de aanvraag voor de uitvaartverzekering bij ziekte dan zijn er nog enkele alternatieven:

Nieuwe aanvraag

U kunt bij een andere uitvaartverzekeraar opnieuw een aanvraag indienen. De verzekeraar mag u niet vragen of u al eens geweigerd bent bij een andere verzekeraar om medische redenen. Wel mag de verzekeraar u vragen of u geweigerd bent om andere redenen.

Koopsom

Als u (terminaal) ziek bent en u wilt zich verzekeren tegen de kosten van uw uitvaart dan kunt u besluiten een koopsompolis af te sluiten. Bij een koopsom zult u geen medische vragen in hoeven vullen. U dient wel eenmalig een flink bedrag in te leggen waarover u rente ontvangt. Met het opgebouwde geldbedrag zal uw begrafenis of crematie betaald worden. Het is wel noodzakelijk dat u de financiële middelen heeft om het benodigde bedrag in één keer te kunnen storten.

Geen medische keuring

Als u (chronisch) ziek bent en een uitvaartverzekering wilt afsluiten dan kunt u dit ook doen bij een verzekeraar die geen medische keuring hanteert. U zult dan wel op zoek moeten naar een uitvaartverzekeraar die geen medische keuring toepast voordat zij u accepteren.

Uitvaartverzekering bij ziekte in het kort

Als u ongeneeslijk ziek bent en geen uitvaartverzekering heeft afgesloten dan kunt u dit alsnog doen. U zult in dat geval wel met aanvullende voorwaarden (carenzjaren) en een hogere premie te maken krijgen. Omdat er geen acceptatieplicht geldt voor de verzekeraar mag deze u weigeren als klant.

Een alternatief voor de uitvaartverzekering is de koopsompolis. Bij de koopsompolis stort u eenmalig een bedrag waarmee uw uitvaart bekostigd kan worden. Bij deze vorm van verzekeren zult u geen vragen over uw gezondheid hoeven te beantwoorden. U moet wel over de financiële middelen beschikken om het benodigde bedrag te kunnen storten.

Uitvaartverzekering bij ziekte vergelijken