Uitvaartverzekering afsluiten (2024)

Vergelijk en bereken de premie en sluit direct de beste uitvaartverzekering af.

 • Bereken en vergelijk gemakkelijk de premie
 • Direct afsluiten bij een uitvaartverzekeraar
 • Binnen 3 minuten geregeld

Uitvaartverzekering afsluiten

Sluit direct een uitvaartverzekering af (overzicht mei 2024)

Waarom een uitvaartverzekering?

Het afsluiten van een uitvaartverzekering doet u om de kosten van uw uitvaart te dekken. U ontlast hiermee uw nabestaanden die anders achterblijven met de organisatie en kosten van uw uitvaart. Er zijn nog enkele belangrijke redenen.

Wel of geen uitvaartverzekering afsluiten

Waarom wel:

De belangrijkste redenen om een uitvaartverzekering of ook wel een overlijdensverzekering af te sluiten zijn:

 • Door dat u een verzekering afsluit hoeven uw nabestaanden zich geen zorgen te maken over de financiële afwikkeling van uw begrafenis of crematie.
 • Uw nabestaanden hoeven uw uitvaart niet te regelen. De uitvaartondernemer die zal worden aangesteld door de verzekeringsmaatschappij zal deze zorg op zich nemen.
 • Met een uitvaartverzekering bent u goedkoper uit dan dat u zelf zou sparen om de kosten van uw uitvaart te bekostigen.
 • Uw kinderen kunnen in de meeste gevallen gratis worden meeverzekerd.

Waarom niet:

 • Wanneer u meer dan 8.500 euro heeft gespaard voor uw uitvaart
 • Wanneer uw nabestaanden alles willen regelen voor uw uitvaart in een emotionele periode

Welke verzekering?

Welke uitvaartverzekering het beste bij u past dat is afhankelijk van meerdere factoren. Allereerst zijn uw uitvaartwensen bepalend en op welke leeftijd u de uitvaartpolis gaat afsluiten. Om de juiste verzekering af te sluiten is het belangrijk dat u ons stappenplan verder op deze pagina doorloopt.

Wanneer een uitvaartverzekering afsluiten?

Er is geen leeftijd waarop u zich moet verzekeren tegen de kosten van uw uitvaart. Wel is het verstandig om hier zo vroeg mogelijk mee te beginnen. Hoe jonger u bent hoe lager de premie zal zijn. Ouders doen er ook goed aan om hun (ongeboren) kind direct te verzekeren.

uitvaartverzekering afsluiten

De beste uitvaartverzekering afsluiten: Hoe werkt het?

Wat is de beste uitvaartverzekering? Op deze vraag is voor iedereen een ander antwoord mogelijk. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering bepalen meerdere persoonlijke factoren wat de voor u beste is. Met onderstaand stappenplan kunt u bepalen welke uitvaartverzekeraar het beste bij uw wensen aansluit.

1. Bepaal uw wensen: Allereerst moet u voor uzelf bepalen welk soort uitvaartverzekering het beste aansluit bij uw uitvaart wensen. Er zijn verschillende typen uitvaartverzekeringen zoals de natura-, de kapitaal en de combinatieverzekering.

Waarbij de natura verzekering de producten en diensten voor uw uitvaart zal vergoeden. Met de kapitaalverzekering bouwt u een geldbedrag op wat zal worden uitgekeerd na uw overlijden aan uw nabestaanden. Met dit bedrag kunnen zij uw uitvaart regelen. De combinatieverzekering is een combinatie van beide verzekeringen.

2. Kosten uitvaart: U zult globaal moeten berekenen wat de kosten voor uw uitvaart zullen zijn. Aan de hand hiervan kunt u bepalen voor welk bedrag u zich wilt verzekeren. Bij de berekening zult u moeten kijken wat uw uitvaartwensen zijn. Wilt u begraven of gecremeerd worden? Een ingetogen of uitgebreide uitvaart (met meerdere genodigden, volgauto’s en geen standaard catering)?

3. Vergelijken: Als u weet welk soort uitvaartverzekering u wilt afsluiten kunt u bepalen bij welke uitvaartverzekeraar u dit gaat doen. De grotere uitvaartverzekeraars zijn: Monuta, DELA en Ardanta.

Tip: kijk niet alleen naar de goedkoopste uitvaartverzekering. Een goedkope verzekering is fijn, maar de voorwaarden zijn belangrijker.

4. Afsluiten: Zodra u alle informatie heeft doorgelezen en weet welk type verzekering u bij welke uitvaartverzekeraar wilt afsluiten kunt u de volgende stap zetten. U gaat naar de website van de desbetreffende verzekeraar en voert de onderstaande acties uit:

 • U vult uw Naw-gegevens en uw bankgegevens in.
 • U maakt de keuze in welke termijn u de premie wilt betalen. Per maand, halfjaar, jaar of in één keer.
 • Hierna volgt de medische acceptatieprocedure waarbij u enkele gezondheidsvragen dient te beantwoorden.
 • De laatste stap is het controleren van uw ingevulde gegevens en daarna kan de verzekering worden aangevraagd.

5. Acceptatie: Na de aanmelding zullen er enkele dagen overheen gaan voordat u bericht ontvangt van de verzekeraar. Uw aanvraag moet namelijk beoordeeld worden, er bestaat geen acceptatieplicht. Als uw aanvraag is goedgekeurd dan zult u uw polisblad thuis gestuurd krijgen.

U bent nu verzekerd tegen de kosten van uw uitvaart. Na het ontvangen van het polisblad heeft u nog 14 of 30 dagen (per verzekeraar verschillend) om de uitvaartverzekering te annuleren.

Als u vanwege uw gezondheid een risico vormt voor de verzekeraar dan kan deze als u een uitvaartverzekering afsluit enkele Carenzjaren instellen. In deze jaren betaalt u wel al premie, maar u bent nog niet gedekt tegen de kosten van een uitvaart.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een uitvaartverzekering zijn niet voor iedereen hetzelfde. Uw persoonlijke factoren spelen een belangrijke rol bij de bepaling van de kosten. Als u op latere leeftijd een begrafenisverzekering afsluit dan zult u een hogere premie betalen dan iemand op jonge leeftijd.

Factoren die een rol spelen bij het bepalen van de kosten zijn:

 • 1. Uw leeftijd tijdens het afsluiten: Hoe jonger u bent tijdens het afsluiten hoe goedkoper de verzekering is. De premie moet u tot een bepaalde leeftijd betalen als u daarmee op jonge leeftijd begint dan wordt deze periode verspreid over meerdere jaren.
 • 2. De looptijd: U kunt zelf de looptijd van een uitvaartverzekering kiezen. Hoe langer de looptijd, hoe lager de premie.
 • 3. Het type uitvaartpolis die u afsluit: Als u een natura uitvaartverzekering afsluit dan bent u iets goedkoper uit dan dat u een kapitaal uitvaartverzekering gaat afsluiten. De reden is dat er bij de natura polis producten en diensten worden geleverd. Voor deze levering kunnen uitvaartverzekeraars vooraf prijsafspraken maken.
 • 4. De hoogte van het verzekerde bedrag: De hoogte van het verzekerde bedrag mag u zelf bepalen. Hoe hoger het bedrag hoe meer premie u gaat betalen.
 • Uw gezondheidstoestand: Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering zult u enkele gezondheidsvragen moeten beantwoorden. Een uitvaartverzekeraar kan als u (chronisch) ziek bent een hogere premie aan u berekenen of aangepaste polisvoorwaarden aan u voorleggen.

Goedkope uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is de verleiding groot om op zoek te gaan naar de goedkoopste uitvaartverzekering. Toch is het niet verstandig om alleen naar de premie te kijken. Door de uitvaartverzekeringen te vergelijken sluit u een verzekering af die aansluit bij uw wensen.

Hieronder een overzicht van enkele goedkope uitvaartverzekeringen:

Verzekeraar Dekking Premie p/m
Monuta € 9.500,- €7,36
DELA € 9.500,- €9,22
a.s.r. (voorheen Ardanta) € 9.500,- €10,88
Twenthe € 9.500,- €12,44
DLE € 9.500,- €14,92

Kapitaal uitvaartverzekering

Bij het afsluiten van een begrafenisverzekering heeft u meerdere keuzes als het gaat om het type verzekering. De belangrijkste zijn de natura- en de kapitaal uitvaartverzekering. Als u de kapitaal verzekering gaat afsluiten dan bouwt u een geldbedrag op door het betalen van premie. Na het overlijden zal dit geldbedrag worden uitgekeerd aan uw nabestaanden die hiermee de uitvaart kunnen regelen.

 • Veel keuzevrijheid
 • Nabestaanden hebben veel te regelen

Natura uitvaartverzekering

Met de natura uitvaartverzekering zullen de producten en diensten voor uw uitvaart verzorgd worden. U verzekert zich voor een totaal pakket waarmee alle kosten voor uw uitvaart zijn gedekt.

 • Producten en diensten voor uw uitvaart worden geregeld en zijn allemaal gedekt
 • De nabestaanden hebben bijna niets te regelen voor uw uitvaart

Veelgestelde vragen

Nee, u bent niet verplicht om een uitvaartverzekering af te sluiten. Het is wel verstandig om u te verzekeren aangezien de kosten van een gemiddelde uitvaart tegenwoordig 8.500 euro zijn. Indien u niet verzekerd bent zullen uw nabestaanden voor deze kosten opdraaien.

De uiterste leeftijd waarop u een uitvaartverzekering kunt afsluiten verschilt per verzekeraar. Bij de meeste verzekeraars kunt u terecht tot de leeftijd van 75 jaar.

 • Ardanta 76 jaar
 • Monuta 75 jaar
 • DELA 75 jaar
 • Yarden 75 jaar
 • Nuvema 75 jaar
 • PC Uitvaart 74 jaar
 • Klaverblad 70 jaar
De kosten voor een uitvaartverzekering zijn per persoon verschillend. Persoonlijke factoren zijn bepalend voor het vaststellen van de premie. U moet hierbij denken aan:
 • De leeftijd
 • Het type verzekering
 • De looptijd
 • Uw gezondheidstoestand

Uitvaartverzekering met kinderdekking

U zult er het liefst niet aan denken, maar ook voor uw kind(eren) is het verstandig om een uitvaartverzekering af te sluiten. Bij de meeste verzekeraars heeft u de mogelijkheid om uw kind gratis mee te verzekeren op uw polis of die van uw partner.

Direct vanaf de geboorte als uw kindje nog een baby is. U kunt er ook voor kiezen om voor uw kind een eigen uitvaartverzekering af te sluiten.

Het voordeel van een eigen begrafenisverzekering voor uw kind is dat u weinig premie betaalt en dat hij of zij de verzekering later kan laten doorlopen. Bij het gratis meeverzekeren van een kind zal op de leeftijd van 18 of 21 jaar evengoed een eigen verzekering afgesloten moeten worden.

Een uitvaartverzekering op hoge leeftijd

Een uitvaartverzekering afsluiten op hoge leeftijd? Op hoge leeftijd is het ook mogelijk een uitvaartverzekering af te sluiten. U zult wel meer premie betalen dan dat u zich op jonge leeftijd verzekert. Om u te verzekeren mag u niet ouder dan 75 jaar zijn, de uiterste leeftijd verschilt per verzekeraar.
Hieronder de maximale leeftijd om een uitvaartverzekering af te sluiten per verzekeraar.

 • Monuta 75 jaar
 • DELA 75 jaar
 • Ardanta 74 jaar
 • PC Uitvaart 74 jaar

Boven de 75 jaar kunt u nog besluiten een koopsom uitvaartverzekering of een uitvaartdeposito af te sluiten.

Bij ziekte afsluiten

Een uitvaartverzekering bij ziekte afsluiten is in veel gevallen geen probleem. U zult er wel rekening mee moeten houden dat er vaak andere voorwaarden gelden en er een hogere premie berekend wordt.

Bij het aanvragen van de begrafenisverzekering zult u een gezondheidsverklaring in moeten vullen. Deze verklaring zal door de verzekeraar beoordeeld worden. In het meest negatieve scenario kan de uitvaartverzekeraar de onderstaande maatregelen nemen:

 • Een hogere premie berekenen
 • Carenzjaren instellen
 • U weigeren als klant

Een uitvaartverzekeraar heeft geen acceptatieplicht, dus deze kan besluiten u als nieuwe klant te weigeren. Om minder risico te lopen kan de verzekeraar ook wachtjaren (carenzjaren) instellen. In deze jaren betaalt u wel premie, maar zal er indien u komt te overlijden niet uitgekeerd worden.

Reviews en ervaringen

Tip: Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering is het verstandig om de reviews en ervaringen van andere mensen te lezen. U kunt zo de klanttevredenheid van de desbetreffende uitvaartverzekeraars nalezen en hier uw voordeel meedoen.

Uitvaartverzekeraars

Voor het afsluiten van een uitvaartverzekering kunt u terecht bij de verschillende uitvaartverzekeraars welke er in Nederland actief zijn. Wij hebben de 4 grootste en de verzekeraars met de meeste ervaring voor u geselecteerd. Monuta, DELA en a.s.r. bieden allen uitvaartverzekeringen aan met ieder zijn eigen voorwaarden en de daarbij behorende premie.

Monuta uitvaartverzekering afsluiten

Monuta is een steun bij iedere uitvaart en is zowel uitvaartverzekeraar als uitvaartverzorger. Met meer dan 90 jaar ervaring en ruim 1,5 miljoen leden is Monuta één van de grootste uitvaartverzekeraars van Nederland.

 • Hoge klantbeoordeling 8,7

 • Uitvaartverzorgers incl. vakdiploma

Premie 18 jarige

7,36 per maand

Verzekerd bedrag

€9.500,-

Meer informatie Monuta
DELA uitvaartverzekering afsluiten

DELA is een coöperatie met meer dan 3 miljoen leden. Bij DELA kunt u zich verzekeren via het Uitvaartplan welke een grote flexibiliteit kent. DELA scoort op klantvriendelijkheid en flexibiliteit erg goed.

 • Erg flexibel
 • Nazorg voor nabestaanden

Premie 18 jarige

9,22 per maand

Verzekerd bedrag

€9.500,-

Meer informatie DELA

DELA uitvaartverzekering

DELA behoort tot de grootste uitvaartverzekeraars van Nederland en u kunt bij DELA ook een complete uitvaart laten verzorgen. U heeft de keuze uit de combinatie uitvaartverzekering en een geld verzekering.

Monuta uitvaartverzekering

Monuta is al enkele jaren op rij verkozen tot beste uitvaartverzekeraar van Nederland. Bij Monuta kunt u terecht voor de combinatie uitvaartverzekering. Hierbij verzekert u zich voor een pakket aan diensten en zal er een geldbedrag uitgekeerd worden.

a.s.r. uitvaartverzekering

Bij a.s.r. kunt u de geldverzekering afsluiten, zodat er na overlijden geld zal worden uitgekeerd aan de nabestaanden waarmee zij een complete uitvaart kunnen laten verzorgen. Anders dan DELA en Monuta is Ardanta geen uitvaartverzorger.

Vergelijken en online afsluiten

Als u een uitvaartverzekering gaat afsluiten is het verstandig om vooraf de verzekeringen te vergelijken. Hierbij moet u de voorwaarden en de premies goed doornemen om zo de voor u beste uitvaartverzekering te kunnen afsluiten.

Bij het vergelijken let u op de onderstaande zaken:

1. Bekijk van iedere uitvaartverzekeraar wat de voorwaarden, de dekking en de premie is.

2. Tegen welke looptijd kan de verzekering worden afgesloten? In de meeste gevallen heeft u de keuze uit 10, 20 of 30 jaar. Ook is er de mogelijkheid om tot een bepaalde leeftijd premie te betalen.

3. Is er een mogelijkheid om een uitvaartverzekering met indexatie af te sluiten? Hiermee voorkomt u dat u onderverzekerd raakt. De kosten voor een uitvaart stijgen jaarlijks vanwege de inflatie. Door de premie mee te laten stijgen bent u altijd goed verzekerd.

4. Als u kinderen heeft of u verwacht gezinsuitbreiding dan is het verstandig om te kijken in hoeverre uw kind kan worden bijgeschreven op uw uitvaartpolis.

Bedenktijd

Mocht u niet tevreden zijn met de afgesloten verzekering, dan kunt u binnen 30 dagen na het afsluiten de uitvaartverzekering nog annuleren zonder bijkomende kosten.

Tips voor het afsluiten

Enkele tips om te besparen op de kosten.

 • U bespaart aanzienlijk op de kosten door in één keer de premie te betalen. U sluit dan een koopsomverzekering af en dit is voordeliger dan dat u de premie in maandelijkse termijnen betaalt.
 • Sluit de verzekering op een zo jong mogelijke leeftijd af. Hoe ouder u bent hoe hoger de premie zal zijn, dit komt doordat het risico op overlijden groter is.
 • Vergelijk de verschillende uitvaartverzekeringen en voorkom zo dat u een te uitgebreide en te dure verzekering afsluit.
 • Een uitvaartverzekering afsluiten doet u waarschijnlijk eenmalig, neem er dus de tijd voor.

Direct online afsluiten