Uitvaartkosten aftrekbaar van de belasting?

De uitvaartkosten die niet door de uitvaartverzekering worden gedekt zijn voor de nabestaanden fiscaal aftrekbaar van de erfbelasting. Dit is niet te verwarren met de kosten (premie) voor de uitvaartverzekering. Sinds 1 januari 2009 is de premie voor een uitvaartverzekering niet fiscaal aftrekbaar meer.

Hoe het precies zit met de fiscale aftrekbaarheid van de kosten voor een uitvaart dat leggen wij u hier uit.

Uitvaartkosten fiscaal aftrekbaar

Belastingvoordeel

U kunt voor de verzekering/kosten van de uitvaart profiteren van een belastingvoordeel. De onderstaande opties zijn hier voorbeelden van.

Koopsom uitvaartverzekering: bij deze verzekering zult u eenmalig een flink bedrag moeten storten waarmee uw uitvaart bekostigd kan worden. Hierbij hoeft u over de eerste € 7.232 euro (2020) geen vermogensrendementsheffing te betalen. De € 7.232 zal bij de berekening van het eigen vermogen in box 3 vallen.

U moet er rekening mee houden dat de waarde van de uitvaartverzekering niet boven de € 7.232 euro uitkomt. Mocht dit wel zo zijn dan moet u over het hele bedrag alsnog belasting betalen.

Uitvaartdeposito: hierbij stort u meerdere malen een bedrag op een spaarrekening waarover u een hogere rente dan op een normale rekening ontvangt. Met dit bedrag kan uw uitvaart bekostigd worden.

Erfenis

Als de overledene een erfenis achterlaat dan zal er gekeken worden naar het vermogen en de bezittingen. Hier worden de eventuele schulden van afgetrokken. Wat overblijft zal worden verdeeld onder de nabestaanden. Als er een geldbedrag uitgekeerd wordt dan zal hier erfbelasting over betaald moeten worden. Van deze erfbelasting kan u bij de belastingaangifte bepaalde kosten voor de uitvaart aftrekken.

Aangifte erfbelasting

Bij de aangifte erfbelasting zijn bepaalde kosten voor de uitvaart aftrekbaar. Deze kosten zijn alleen aftrekbaar van de erfbelasting en dus niet bij de inkomstenbelasting.

De uitvaartkosten kunnen hoog oplopen dus het is voor u voordelig dat deze fiscaal aftrekbaar zijn.

Welke begrafeniskosten zijn aftrekbaar?

De onderstaande begrafenis- en crematiekosten zijn fiscaal aftrekbaar van de erfbelasting:

  • Kosten voor de verzorging en de kleding van de overledene
  • Rouwadvertenties, rouwboeket, het condoleanceregister en (verzendkosten voor) de rouw- en bedankkaarten
  • De opbaring
  • De kist, urn, het graf en het grafmonument
  • De huur van de aula
  • De koffietafel
  • De afscheidsplechtigheid

Het is alleen toegestaan om de kosten af te trekken welke niet door de uitvaartverzekeraar worden vergoed.

Deze kosten zijn niet aftrekbaar

  • Kosten voor het onderhouden van het graf
  • Grafversiering
  • Kosten die gemaakt zijn voor het opruimen van de inboedel

Als u nog vragen heeft over de fiscale aftrekbaarheid van de uitvaartkosten dan kunt u de Belastingdienst bellen:

0800 – 235 83 54
ma t/m do van 8:00 tot 20:00 uur en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur.