Resomeren

Resomeren is een nieuwe milieuvriendelijke uitvaartmethode om een stoffelijk overschot op te lossen als alternatief voor het begraven en cremeren. Bij het resomeren wordt gebruik gemaakt van een bijtende stof en water waarin het lichaam vervolgens binnen 3 uur oplost. Onderzoeken tonen aan dat deze uitvaartmethode het milieu minder belast dan met cremeren of begraven het geval is. Een duurzame oplossing dus! De Tweede Kamer moet resomatie nog goedkeuren.

Minister Ollongren van de D66 heeft de Gezondheidsraad gevraagd een advies uit te brengen over resomatie als nieuwe methode. Het onderzoek gaat vermoedelijk begin 2020 van start. Vooruitlopend op dat onderzoek hebben wij alvast alle belangrijke informatie over resomeren (ook wel Hydrolyse) genoemd, voor u op een rijtje gezet.

Resomeren

Resomeren: wat is het en hoe werkt het?

Eén van de nieuwste uitvaartmethode is resomeren (ook wel bio-cremeren genoemd). De letterlijke betekenis van resomeren is ‘oplossen in water’. De overledene wordt in een cabine geschoven met daarin een chemisch bad. Het lichaam is na enkele uren volledig opgelost.

  • Het stoffelijk overschot zal in een wollen kist worden gelegd omdat dit het hydrolyseren makkelijker maakt
  • De wollenkist zal in de resomatie machine geschoven worden
  • Het lichaam zal gewogen worden om uit te rekenen hoeveel alkali en water er nodig is
  • Het water zal met de alkali worden gemixt door middel van een pomp
  • De temperatuur zal gedurende het proces oplopen tot 180 graden om de vloeistof zijn werk te laten doen
  • Na ongeveer 3 uur is het lichaam ontbonden en zal het nog 3% van het oorspronkelijke gewicht zijn

Water, hoge druk en kaliloog

Voor het resomeren gebruikt men hoofdzakelijk water waaraan kaliloog (kaliumhydroxide) wordt toegevoegd. Vervolgens wordt het mengsel op een temperatuur van 180 graden Celsius gebracht. Het lichaam lost onder deze hoge temperatuur op. Het proces versnelt men door de druk in de cabine te verhogen. Na het resomeren blijft er alleen een steriel, bruinig residu en wit poeder achter. Het witte poeder, vergelijkbaar met de as na een crematie, kan aan de nabestaanden worden meegegeven.

Waarom kiezen voor resomeren?

Inwoners van Nederland zijn vrij om te kunnen kiezen tussen de twee verschillende uitvaart-methoden: begraven en cremeren. De kans is groot dat er in 2020 met resomeren een derde optie bij komt. Maar waarom zouden mensen kiezen voor deze methode? Waarom zou u hiervoor kiezen?

Uitvaartverzekeraar Yarden ging op onderzoek uit. Uit het onderzoek kwam naar voren dat de meeste ondervraagden zouden kiezen voor resomeren vanwege de duurzaamheid. Resomeren blijkt dan ook werkelijk milieuvriendelijker te zijn dan cremeren.

Een mooier afscheid

Weer andere respondenten gaven aan dat ze het een mooie manier van afscheid nemen vinden. Daarnaast is cremeren in bepaalde religies geen optie. Voor deze groep zou resomeren een goede optie kunnen zijn. In Nederland staat 25% van de bevolking open voor deze nieuwe vorm van uitvaartverzorging.

Kamermeerderheid voor legalisatie

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn vóór het legaliseren van deze bijzondere uitvaartvorm. Zo wilden de partijen D66, VVD, PvdA, Groenlinks en 50Plus dat de Wet op de Lijkbezorging hierop werd aangepast. Er is inmiddels gestemd en een meerderheid van de Tweede Kamer is voor aanpassing van de Wlb.

Europese unie

Het is uiteindelijk de Europese Unie die beslist of de nieuwe techniek gelegaliseerd en dus toegepast mag worden of niet. Tot die tijd mogen overledenen alleen begraven of gecremeerd worden. Overigens is resomatie al wel toegestaan bij dieren. Dit even terzijde.

Resomation Limited

Met de nieuwe uitvaarttechniek resomeren wordt al volop geëxperimenteerd. Landen die een voortrekkersrol op dit gebied bekleden zijn Canada en de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten is het toepassen van alkalische hydrolyse, oftewel het resomeren van lijken, al toegestaan in de staten Maine, Florida, Oregon en Monnesota. Het is de uitvinder Sandy Sullivan die een apparaat ontwikkelde waarin de hydrolyse plaats kon vinden. Het is uiteindelijk Resomation Limited, een Britse onderneming, die hiervoor een patent heeft aangevraagd en gekregen. In Nederland is eerst een wetswijziging nodig voordat resomeren als alternatieve uitvaarttechniek toegepast kan worden.

Duurzaamheid

In Nederland is er steeds meer aandacht voor milieuvriendelijkheid en duurzaamheid. Een duurzame uitvaart past daarbij. Resomeren wordt gezien als een duurzamer alternatief dan cremeren en begraven. Ook de TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek) concludeert dat resomeren milieuvriendelijker en duurzamer is dan de gewone uitvaart-methoden. De belasting op het milieu komt in het eindrapport van hun onderzoek zelfs uit op nul. Daarnaast levert het ruimtebesparing op. Ondanks al deze voordelen blijft de Europese Unie kritisch. Men wil er zeker van zijn dat het lozen van de vloeistoffen na het proces van resomeren geen schade aan de waterwegen veroorzaakt.

Cremeren en de belasting voor het milieu

Bij een crematie, dus het verbranden van een lichaam en kist, komt er CO2 vrij. Dit CO2 draagt bij aan het broeikaseffect. De materialen waaruit de kisten bestaan kunnen bovendien milieuschade opleveren. Dat cremeren niet duurzaam is, dat mag duidelijk zijn. Bij het resomeren vindt geen verbranding plaats en komt er veel minder CO2 vrij.

Begraven is ook niet altijd duurzaam

Bij het begraven van een lichaam kunnen er schadelijke stoffen mee de grond in gaan. Dit is lang niet altijd te voorkomen. Giftige stoffen die met het lichaam in de grond verdwijnen zijn o.a. lood en amalgamen en vaak afkomstig van bijvoorbeeld prothesen. Een begrafenis levert bijna altijd milieuschade op.

Kosten van resomeren

Wat gaat resomeren kosten? Alles wijst erop dat resomeren als uitvaarttechniek ook financieel gezien voordeliger is dan cremeren. De precieze prijs is nog niet bekend, maar het zal vermoedelijk gelijk zijn aan of onder de kosten van een crematie uitkomen.

Hoe staan uitvaartverzekeraars tegenover de nieuwe uitvaarttechniek?

Nederlandse uitvaartverzekeraars geven aan dat ze positief tegenover de nieuwe uitvaartmethode staan. Het is beter voor het milieu, goedkoper en het levert meer ruimtebesparing op dan begraven en cremeren.

Resomeren en de uitvaartverzekering

Als resomeren uiteindelijk legaal wordt, dan moet het volgens de Nederlandse uitvaartverzekeraars ook direct mogelijk worden de kosten daarvan via de uitvaartverzekering te vergoeden. Een gemiddelde uitvaart in Nederland kost op dit moment tussen de 7.000 en 10.000 euro.