Crematie

Een crematie wordt de laatste jaren steeds vaker toegepast. Voor de lijkverbranding zoals een crematie ook wel wordt genoemd wordt dan ook vaker gekozen dan voor een begrafenis.

Wat een crematie precies inhoudt en wat er gebeurd in een crematorium dat kunt u lezen in dit artikel.

Crematie

65 procent kiest voor crematie

De meeste Nederlanders kiezen tegenwoordig voor een crematie in plaats van een begrafenis, zo’n 65 procent. In 1970 koos nog maar ruim 13 procent om gecremeerd te worden. De eerste crematie in Nederland vond plaats op 1 april 1914.

Een crematie is te verdelen in twee delen:

  • Daadwerkelijke crematie
  • Fysieke crematie

Bij de daadwerkelijke crematie is de afscheidsplechtigheid in het crematorium inbegrepen welke voorafgaat aan de fysieke crematie.
De fysieke crematie is het crematieproces met andere woorden het verbranden van het lichaam.

Wanneer is de crematie?

De crematie mag niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden plaats vinden. Een verzoek tot een uitvaart na 6 werkdagen moet worden ingediend bij de burgemeester. Voor een uitvaart binnen 36 uur na overlijden is toestemming van de officier van justitie nodig.

Wat is een crematie?

Bij het cremeren zal het lichaam van de overleden persoon worden verbrand. Dit gebeurd in een crematorium. Zodra de afscheidsplechtigheid is afgelopen zal de overledene naar de ovenruimte worden gebracht. Voordat de kist de oven in zal worden geduwd zal de medewerker van het crematorium ter identificatie een vuurvast steentje op de kist neerleggen. Nadat dit gebeurd is zal de kist op een karretje de oven in worden geduwd. De oven heeft een temperatuur van 800 graden.

Voor de nabestaanden is het vaak mogelijk om bij het crematieproces aanwezig te zijn. Er kunnen bloemen, tekeningen en andere aandenken op en in de kist gelegd worden. Het cremeren gebeurd tegenwoordig in de meeste gevallen geheel automatisch, toch zal er altijd een medewerker aanwezig zijn om er op toe te zien dat alles goed verloopt. Zodra het lichaam is verbrand zal de medewerker de niet-verbrande materialen en het crematie-steentje uit de as halen.

Hoe lang duurt het cremeren?

De fysieke crematie zal tussen de 55 minuten en anderhalf uur duren. In enkele gevallen zal dit ook korter of langer kunnen zijn.

Is een crematie zonder kist toegestaan?

Ja, cremeren zonder kist is mogelijk. Dit zal wel met de beheerder van het crematorium besproken moeten worden. Bij een crematie zonder kist zal de overledene op een stevige bodemplank gelegd worden met om hem of haar een lijkwade heen. De beheerder van het crematorium kan de exacte voorwaarden voor het cremeren zonder kist met u bespreken.

Wat blijft er over na een crematie?

Als het creatieproces is beëindigd zal er ongeveer 2,5 tot 3 kilo as overblijven. De hoeveelheid as is afhankelijk van de grootte van de persoon die is gecremeerd. Na de crematie zal er gewacht worden tot de as is afgekoeld en zullen de eventuele resten en metaaldelen worden verwijderd.

De as zal in een afsluitbare urn worden gedaan. Deze urn met de as kan tegen betaling na 30 dagen meegenomen worden door de nabestaanden.

De as mag ook worden uitgestrooid over een speciaal strooiveld op de begraafplaats of over zee.

Andere bestemmingen voor de as kunnen zijn:

  • Urnengraf of urnennis
  • Assieraad
  • Herinneringsboom

Waarom mag de as pas na 30 dagen opgehaald worden?

De wachttijd van 30 dagen is ingesteld om de nabestaanden de tijd te geven om goed over de bestemming van de as na te denken. De overleden persoon kan ook de asbestemming hebben vastgelegd in een testament. Voor dat dit bekend wordt gemaakt gaat er enige tijd overheen. Door de 1 maand bedenktijd kan het niet gebeuren dat de as al is uitgestrooid voordat het testament goed is doorgenomen.

Kosten crematie

De kosten voor een eenvoudige crematie zijn ongeveer 5.000 euro terwijl de gemiddelde crematie 7.500 euro kost. De kosten zijn afhankelijk van uw wensen en de gemeente waar u gecremeerd wilt worden.