Asbestemming

Na een crematie blijft de as van de overledene over. De as wordt bewaard in het crematorium en na een maand mag de as worden meegegeven aan de nabestaanden. De Nederlandse wet staat het niet toe dat de as direct wordt meegegeven. Dit heeft te maken met een eventueel sporenonderzoek wat nog kan plaatsvinden.

In principe moet de as een maand na de crematie van de overledene worden opgehaald. Het kan echter voorkomen dat de nabestaanden daar emotioneel nog niet aan toe zijn. Vaak kan met het crematorium dan wel een afspraak worden gemaakt dat de as op een later moment wordt opgehaald. Als de as eenmaal opgehaald wordt dan is de vraag: wat moet er met de as gebeuren?

Asbestemming

Een asbestemming vinden

Er zijn verschillende manieren om de as van de overledene te bewaren. Soms heeft de overledene zich daar bij leven al over uitgelaten. In sommige gevallen is de asbestemming zelfs in een testament opgenomen. Vaak is het voor nabestaanden makkelijker wanneer ze weten hoe de overledene gewild zou hebben dat de as zou worden bewaard.

Wanneer de overledene zich bij leven niet over de asbestemming heeft uitgelaten, dan zijn er verschillende opties die de nabestaanden voor de as hebben.

In een urn

In veel gevallen kiezen de nabestaanden ervoor om de as te bewaren in een urn. De urn kan mee naar huis worden genomen, maar kan ook in een speciale muur (Columbarium) worden geplaatst. Vaak kiezen de nabestaanden ervoor om bij de urn ook nog iets persoonlijks, zoals een foto te plaatsen. Aan het plaatsen van de urn in een columbarium zijn wel extra kosten verbonden.

U kunt er ook voor kiezen om de as te bewaren in de standaard urn die de uitvaartverzekeraar u kan aanbieden en deze thuis neer te zetten.

De as verstrooien

Het komt ook vaak voor dat de nabestaanden de as van de overledene verstrooien op een speciaal veld bij het crematorium of in de natuur. Het komt voor dat de nabestaanden voor het uitstrooien van de as nog een korte plechtigheid houden ter nagedachtenis aan degene wiens as wordt uitgestrooid.

Er kan ook gekozen worden om de as op een bijzondere plaats te verstrooien, bijvoorbeeld op zee, of vanuit een vliegtuig.

Assieraden

In sommige gevallen kiest een nabestaande ervoor om een meer persoonlijke asbestemming te kiezen. De as wordt dan verwerkt tot een sierraad. Een goudsmit kan de as van de overledene verwerken in een sierraad. Assieraden worden steeds vaker gedragen door nabestaanden.

Tatoeage
Ook is het mogelijk om de as van de overledene te verwerken in de inkt die wordt gebruikt bij het zetten van een tatoeage. Het plaatsen van een tatoeage met de as van een overledene is echter niet zonder risico’s. Mogelijk bevat de as namelijk kankerverwekkende stoffen. Voor het plaatsen van de tatoeage zal er een verklaring ondertekent moeten worden waarin staat dat u zelf aansprakelijk bent.

Een asbestemming bij leven kiezen

Het is aan te raden om bij leven een asbestemming te kiezen. Het is niet altijd makkelijk om over de dood te praten. Toch helpt het als uw nabestaanden weten wat u wilt dat er met uw as gedaan wordt. Dat geeft ook rust aan de nabestaanden. Wanneer u de keuze aan de nabestaanden wilt laten, dan is het aan te raden om ook dat aan hen te laten weten.