Begrafenis

Bij een begrafenis zal iemand die overleden is in een kist onder de grond begraven worden. Dit zal op zijn vroegst 36 uur en maximaal 6 werkdagen na het overlijden gebeuren volgens de Wet op de lijkbezorging. Een begrafenis wordt ook wel teraardebestelling genoemd.

In dit artikel zullen wij de betekenis van een begrafenis beschrijven en enkele antwoorden omtrent de begrafenis beantwoorden.

Begrafenis

Wanneer is de begrafenis?

Na een overlijden van een dierbare breekt er voor de nabestaanden een hectische en emotionele periode aan. In deze periode zal er tussen het verdriet door veel geregeld moeten worden. Na het overlijden zullen er veel vragen op u af komen, een vraag die veel wordt gesteld is “Wanneer is de begrafenis?” In de Wet op de lijkbezorging is bepaald dat de uitvaart niet binnen 36 uur en uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden moet plaats vinden.

Uitzonderingen
In bepaalde gevallen kan hier van afgeweken worden als de overledene later dan 6 werkdagen zal worden begraven of gecremeerd zal hier toestemming van de burgemeester voor nodig zijn. Als er een wens is om de uitvaart binnen 36 uur na overlijden te laten plaatsvinden dan moet deze aanvraag gedaan worden bij de officier van justitie.

Voor de begrafenis

Voordat de overledene begraven wordt zal er eerst nog afscheid genomen worden. De afscheidsplechtigheid zal meestal plaatsvinden in het uitvaartcentrum waar de nabestaanden (indien gewenst) de overledene nog opgebaard kunnen zien. Als de nabestaanden bloemen meenemen is er de mogelijkheid om deze rondom de kist te plaatsen.

Vanuit het uitvaartcentrum, de kerk of een andere plaats zal de overledene overgebracht worden naar de begraafplaats waar de uitvaartceremonie plaats zal vinden. Hierbij zal er uitvaartmuziek ten gehore gebracht worden en is er de mogelijkheid voor de nabestaanden om een uitvaart toespraak te houden.

Na de uitvaartceremonie zal de kist met daarin de overledene vergezeld door de nabestaanden naar de laatste rustplaats gebracht worden. De teraardebestelling zal plaats vinden.

Na de begrafenis

Zodra de kist ter aarde is besteld gaan de nabestaanden terug naar de ontvangstkamer van de begraafplaats en is er de mogelijkheid tot condoleren.

Begraafplaats

De begraafplaats is in veel gevallen al uitgekozen door de overledene. Als dit niet het geval is dan kunnen de nabestaanden dit bespreken met de uitvaartbegeleider. De plek waar de overledene begraven wordt op de begraafplaats is niet in alle gevallen zelf te bepalen. Het ligt eraan of de overledene begraven wilde worden in een algemeen graf of in een particulier graf.

Bij een algemeen graf zal de plaats op de begraafplaats meestal niet zelf uitgekozen kunnen worden. Bij een particulier graf is de keuze voor een plaats in de meeste gevallen wel mogelijk. Of u wel of geen instemming hebt in de locatie van het graf is afhankelijk van de gemeente en de desbetreffende begraafplaats.

Welke soorten graven zijn er?

Er zijn meerdere soorten graven waaruit u een keuze kunt maken. De twee meest voorkomende soorten graven zijn het algemene- en het particuliere graf.

De twee soorten graven verschillen op bepaalde punten van elkaar:

Algemeen graf

  • Maximaal 3 personen
  • Overledene in het graf hebben geen relatie tot elkaar
  • De looptijd is minimaal 10 jaar
  • De looptijd is niet altijd te verlengen
  • De kosten liggen tussen de 500 en 2.000 euro

Particulier graf

  • Meestal 2 tot 3 personen
  • De overledene hebben wel een relatie tot elkaar
  • De looptijd is meestal 20 jaar of langer
  • De looptijd is meestal te verlengen
  • De kosten liggen tussen de 1.500 en 7.000 euro

Bij zowel het algemene graf als het particuliere graf zal de grond eigendom blijven van de begraafplaats.

Mag er bepaald worden wat voor grafsteen er geplaatst wordt?

In de meeste gevallen mag u zelf bepalen wat voor soort grafmonument er geplaatst zal worden. De grafsteen zal wel aan enkele voorschriften moeten voldoen. Bij een algemeen graf mag de steen niet te groot zijn omdat er vaak 3 stenen bij elkaar komen te liggen. Veel voorkomende afmetingen zijn 50×50 cm. of 100×100 cm. Bij een particulier graf mag het grafmonument groter zijn. De begraafplaatsbeheerder kan u precies vertellen wat de exacte voorschriften hiervoor zijn.

Grafruiming: Wat is dat?

Als de looptijd van het graf is verstreken dan zal het graf geruimd worden. Bij een algemeen graf mag dit na minimaal 10 jaar gebeuren en bij een particulier graf ligt de termijn op 20 jaar of langer. Bij het ruimen van een graf zal eerst de grafsteen verwijderd worden en daarna de stoffelijke resten.

Grafsteen ruimen
De grafsteen of gedenktekens zullen worden geruimd door de gemeente. Als de nabestanden er waarde aan hechten de gedenksteen mee te nemen dan is dit mogelijk. Zij moeten dit tijdig aangeven bij de beheerder van de begraafplaats. Als dit niet gebeurd dan zal de gemeente de grafsteen ruimen ook al zijn de nabestaanden de rechthebbende.

Wat gebeurd er met de stoffelijke resten?

De stoffelijke resten kunnen tegen betaling worden herbegraven of worden gecremeerd. Dit kunnen de nabestaanden bepalen.

Begraven op een natuurbegraafplaats

Indien u begraven wilt worden dan heeft u de keuze uit meerdere soorten begraafplaatsen. De natuurbegraafplaats is de laatste jaren steeds meer in opkomst. Bij het begraven in de natuur zal de overledene op een plek in een bos of op de hei begraven worden. Rondom een dergelijke plaats zal geen omheining, grafsteen of andere aanduidingen aanwezig zijn. Het graf zal geheel in de natuur opgaan. Deze manier van begraven sluit aan bij de groene (milieu bewuste) uitvaart.

Verzekeren tegen de kosten

Een begrafenis kost veel geld en om uzelf tegen deze kosten te verzekeren kunt u een begrafenisverzekering afsluiten. Een begrafenisverzekering zal de kosten van de begrafenis dekken evenals het onderhoud van het graf.