Overlijdensverzekering

De overlijdensverzekering (voluit: overlijdensrisicoverzekering of afgekort als ORV) is géén uitvaartverzekering. Toch verwarren sommige mensen het met elkaar. Ze denken dat het twee verschillende benamingen zijn voor dezelfde verzekering. Maar dat is dus niet waar. Het zijn namelijk twee totaal verschillende verzekeringen.

De overlijdensverzekering keert geld uit na het overlijden en is bedoeld voor de nabestaanden. De uitvaartverzekering dekt de kosten van de uitvaart. Veel mensen sluiten beide verzekeringen af, juist omdat ze zo verschillend zijn!

Overlijdensverzekering

Wat is een overlijdensverzekering?

De overlijdensverzekering wordt afgesloten voor de nabestaanden. Men dekt daarmee een bepaald financieel risico af. Met het uitgekeerde bedrag kan uw partner de huur blijven betalen of de hypotheek (gedeeltelijk) aflossen. Zonder overlijdensverzekering zou dat misschien allemaal onmogelijk zijn. De overlijdensrisicoverzekering ontzorgt uw nabestaanden. U laat ze hiermee goed verzorgd achter.

Uitbetaling verzekerd bedrag

Er wordt alleen een bedrag uitgekeerd als u komt te overlijden tijdens de looptijd van de overlijdensrisicoverzekering. Als u nog in leven bent en de looptijd is verstreken, dan keert de verzekering dus niet meer uit. Als u overlijdt en de looptijd is niet verstreken, dan keert de verzekeraar een bedrag uit.

Kenmerken:

  • De verzekeraar keert een bedrag uit als de verzekerde binnen de looptijd komt te overlijden
  • De uitkering is vaak hoog maar in de meeste gevallen zal er niet uitgekeerd worden
  • De meeste mensen sluiten deze verzekering af i.c.m. de hypotheek
  • De premie is vrij laag

Samengevat:

De verzekering keert altijd uit als de verzekerde binnen de looptijd overlijdt.
De hoogte van het verzekerd bedrag? Dat mag u zelf bepalen! Dat geldt ook voor de looptijd.
Men kan kiezen voor meerdere soorten overlijdensverzekeringen. Deze verzekering is bedoeld om een wegvallend inkomen te kunnen opvangen. De uitvaartverzekering en overlijdensverzekering zijn dus verschillend.

Uitvaartverzekering

Als u een uitvaartverzekering afsluit dan zal er een vooraf afgesproken geldbedrag of pakket aan producten en diensten worden uitgekeerd aan de nabestaanden. Hiermee kan de uitvaart geregeld worden. De uitvaartverzekeraar kan met de uitvaartverzorger de uitvaart naar uw wens laten verlopen.

Het ligt eraan welk soort uitvaartverzekering u afsluit, als u een kapitaal verzekering afsluit dan zal er een geldbedrag worden uitgekeerd. Bij een natura verzekering zullen de producten en diensten voor uw uitvaart verzekert zijn.

Kenmerken

  • Er zal altijd worden uitgekeerd
  • U heeft de keuze uit meerdere soorten verzekeringen zoals de kapitaal- en de natura verzekering
  • U kunt de organisatie van de uitvaart door de uitvaartverzekeraar/verzorger laten doen

Bepaalde uitvaartverzekeraars zijn buiten verzekeraar ook uitvaartverzorger.

Het verzekerde bedrag voor de ORV bepalen

Hoe bepaald u het verzekerde bedrag? Het meest lastige aan het afsluiten van de overlijdensverzekering is het bepalen van het verzekerde bedrag. Welk geldbedrag heeft uw partner nodig als u komt te overlijden? En welk bedrag heeft u nodig om te kunnen blijven leven zoals jullie op dit moment leven?

Nadenken over de dood en de gevolgen daarvan voor uw geliefden of voor uzelf, dat doet u natuurlijk liever niet. Toch komt er eens een moment dat u of uw partner komt te overlijden. Emotioneel laat dat natuurlijk een enorm gat achter. Maar financieel wellicht ook. Dit verlies kunt u compenseren door een goede overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Zo valt het inkomen misschien (deels) weg maar dit verlies kunt u opvangen door het bedrag te verzekeren.

De onderstaande factoren hebben invloed op het vaststellen van het bedrag.

  • Wat zijn uw vaste lasten en hoe hoog zijn deze? Vaste lasten zijn o.a. hypotheek of huur, leningen, abonnementen, verzekeringen, energie en water, kosten voor studeren, etc.
  • Geeft u jaarlijks geld uit aan de onderhoud van uw woning, auto of voor belastingen? Hoe hoog is dit bedrag in totaal?
  • Wat zijn de variabele kosten en hoe hoog zijn deze? Variabele lasten zijn bijvoorbeeld de uitgaven voor kleding, vakanties, boodschappen, etc.

Welke kosten vormen een probleem als het inkomen van u of uw partner wegvalt? Verzeker tenminste tot dat bedrag! Let op: Er bestaan verschillende soorten overlijdensverzekeringen. Het onderstaande rekenvoorbeeld hebben wij gebaseerd op de gelijkblijvende ORV.

Een rekenvoorbeeld:

Stel u bent op dit moment 30 jaar oud. U wilt een bedrag van €130.000 laten verzekeren voor een periode van 30 jaar. U heeft de afgelopen 2 jaar niet gerookt. Voor een verzekerd bedrag van €130.000 betaalt u straks een premie van €7,40 per maand. Als u binnen 30 jaar komt te overlijden, dan krijgen uw nabestaanden dankzij de ORV die u heeft afgesloten een bedrag van €130,000 uitgekeerd.

Gelijkblijvende ORV

De ‘Gelijkblijvende ORV’ biedt de meeste zekerheid in die zin dat het bedrag dat bij overlijden wordt uitgekeerd altijd vast blijft. Het maakt in dat geval dus geen verschil of de verzekerde direct in de eerste week na het afsluiten van de gelijkblijvende overlijdensverzekering komt te overlijden of één dag voor het verstrijken van de looptijd. Net zoals het verzekerde bedrag gelijk blijft, blijft ook de premie gelijk tijdens de looptijd. Enig nadeel van deze ORV is dat de premie hoger is in vergelijking met de dalende (zie hieronder) verzekeringen.

Wanneer deze verzekering aanvragen?
De gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering is vooral onder woningeigenaren met een aflossingsvrije hypotheek of bij andere leningen waarbij de schuld gelijk blijft populair. Voor de nabestaanden geeft deze verzekering bovendien veel zekerheid.

Lineaire dalende ORV

De goedkoopste overlijdensverzekering is in de meeste gevallen de ‘Lineair dalende overlijdensrisicoverzekering’. Daarbij daalt de dekking (dus het verzekerde bedrag) gelijkmatig met een vast bedrag per jaar gedurende de gehele looptijd. Als u bijna op het eind van de looptijd komt te overlijden, dan ontvangen uw nabestaanden waarschijnlijk een verwaarloosbaar bedrag. Wel blijft de premie die u maandelijks betaalt gelijk gedurende de looptijd.

Wanneer afsluiten?

De verzekering past goed bij mensen die een lineaire hypotheek hebben. Ook voor gezinnen met jonge kinderen is deze verzekeringsvorm geschikt. Komt u op korte termijn te overlijden? Dan ontvangen uw nabestaanden een extra hoog bedrag. Een gezin met jonge kinderen heeft namelijk meer financiële ondersteuning nodig.

Annuïtair dalende ORV

De ‘Annuïtair dalende overlijdensverzekering’ heeft als kenmerk dat de daling van het te verzekeren bedrag gelijk loopt met de aflossing van een annuïteitenhypotheek. Iedere maand betaalt u dan wel evenveel premie, wel neemt de dekking van de overlijdensrisicoverzekering af op precies dezelfde manier als uw hypotheekschuld. Belangrijk kenmerk van deze verzekering: Als u een Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering afsluit, dan betaalt u maandelijks dan wel evenveel premie, maar dat geldt alleen voor een gedeelte van de looptijd. Bij de verzekeraars betaalt u (afhankelijk van de gekozen looptijd) de laatste jaren géén premie meer maar bent u nog wel verzekerd.

Voor wie geschikt?
Deze verzekeringsvorm is het meest geschikt voor mensen die een annuïteitenhypotheek hebben.

Overlijdensverzekering afsluiten

U bent van plan een overlijdensverzekering af te sluiten. Het aanvragen daarvan spreekt voor zich. U kiest voor een vorm, het bedrag dat u wilt laten verzekeren en voor een looptijd. Het is natuurlijk ook handig dat de verzekeraar weet aan wie het bedrag uitgekeerd moet worden. Dit geeft u ook door. De aanvraag is definitief na het invullen van een digitale gezondheidsverklaring (dit stuurt de verzekeraar u per e-mail toe). Soms is het nodig dat een aanvrager een medische keuring ondergaat om toegelaten te kunnen worden.

Overlijdensverzekering afsluiten