Uitvaartverzekering aanpassen

Het aanpassen van een uitvaartverzekering is in de meeste gevallen mogelijk. Een uitvaartverzekering wordt namelijk afgesloten voor een langere periode. Het is niet ongebruikelijk dat er dertig jaar of meer zit tussen het moment dat de uitvaartverzekering wordt afgesloten en het moment dat de verzekeraar uit moet keren.

Het kan gebeuren dat inmiddels de dekking of uitkering niet hoog genoeg meer is om de kosten van de uitvaart te betalen.

Het kan ook voorkomen dat de wensen van de verzekerde in die periode veranderen. In sommige gevallen is het dan ook nodig om de uitvaartverzekering aan te passen.

Is het altijd mogelijk om uw uitvaartverzekering aan te passen of uit te breiden?

Uitvaartverzekering aanpassen

Is het aanpassen van een uitvaartverzekering mogelijk?

Wilt u uw uitvaartverzekering aanpassen of uitbreiden? Er zijn factoren die van invloed zijn op de mogelijkheid tot het wijzigen van uw uitvaartverzekering.

Leeftijd: In de eerste plaats speelt de leeftijd van de verzekerde een belangrijke rol. Wanneer de verzekerde ouder is, is het risico dat de verzekerde binnenkort komt te overlijden groter. Dat betekent dat het risico voor de uitvaartverzekeraar groter wordt. Een uitvaartverzekeraar zal dan ook niet meer iedere wijziging van de uitvaartverzekering accepteren.

Type uitvaartverzekering: Wanneer u al een uitvaartverzekering heeft afgesloten, dan bent u wel bekend met het feit dat er verschillende typen uitvaartverzekeringen zijn.

De typen die onderscheiden kunnen worden zijn:

  • De kapitaalverzekering
  • De naturaverzekering
  • De sommenverzekering

Welk type uitvaartverzekering u heeft, bepaalt ook hoe makkelijk het is om een uitvaartverzekering te wijzigen. Over het algemeen zullen de sommen- en kapitaal uitvaartverzekeringen makkelijker aan te passen zijn.

Kapitaal uitvaartverzekering: De kapitaal uitvaartverzekering is eenvoudig aan te passen. Bij deze verzekering zal de uitvaartverzekeraar een geldbedrag uitkeren en dit is simpel te verhogen. Nadat u de verzekering heeft aangepast zal de premie hoger worden en uw nabestaanden zullen na overlijden een hoger bedrag ontvangen om de uitvaart mee te regelen.

Natura uitvaartverzekering: Bij de natura verzekering zullen de producten en diensten voor uw uitvaart verzekerd zijn. Het is moeilijker om deze verzekering aan te passen omdat de waarde van deze producten en diensten niet direct zijn in te schatten.

Een gezondheidsverklaring invullen

Wanneer u uw bestaande uitvaartverzekering gaat wijzigen of uitbreiden, dan zal de verzekeraar vrijwel altijd een nieuwe gezondheidsverklaring vragen. Hierboven is al beschreven dat het wijzigen van een verzekering grotere risico’s voor de verzekeraar met zich meebrengt.

De verzekeraar zal die risico’s willen beperken door een nieuwe gezondheidsverklaring te vragen. De gezondheidsverklaring dient naar waarheid ingevuld te worden. Wanneer de verzekerde de gezondheidsverklaring niet naar waarheid invult, dan kan dat consequenties hebben voor de dekking die de verzekeraar biedt.

Wanneer wijzigen niet mogelijk is: een extra uitvaartverzekering afsluiten

Soms is het aantrekkelijker om een extra uitvaartverzekering af te sluiten, dan om de bestaande uitvaartverzekering te wijzigen. Bij sommige uitvaartverzekeraars is het wijzigen van de polis een behoorlijke opgave. Dit kan eenvoudig voorkomen worden door een tweede uitvaartverzekering af te sluiten.

Wanneer u een tweede uitvaartverzekering afsluit kan u het gedeelte dat u bij wenst te verzekeren in de tweede polis onderbrengen. Let er echter wel op dat u niet dubbel verzekerd raakt. In dat geval betaalt u twee keer voor dezelfde diensten.

Let op de flexibiliteit bij het afsluiten van een uitvaartpolis

Veel mensen vinden het afsluiten van een uitvaartverzekering ingewikkeld. Dat is goed te begrijpen. Het is niet altijd makkelijk om de verschillende polisvormen en polisvoorwaarden goed te vergelijken.

Houd er echter rekening mee dat een uitvaartpolis een lange looptijd heeft. Het is dan ook goed voor te stellen dat uw uitvaartwensen in de loop van de jaren veranderen.

Het is verstandig om bij het afsluiten van een uitvaartverzekering al aandacht te besteden aan de flexibiliteit die een verzekeraar biedt.

Uitvaartverzekering vergelijken