Wilsbeschikking

Voor het vastleggen van uw wensen voor het moment dat u komt te overlijden kunt u een testament opmaken. Dat is een document dat door een notaris wordt opgesteld en later gebruikt kan worden om uw wensen kenbaar te maken en onder andere uw erfenis te verdelen. Er is ook een manier om uw wensen vast te leggen zonder dat er een notaris bij nodig is. Dat kan door een wilsverklaring op te stellen.

Een wilsverklaring wordt ook wel een codicil genoemd en kan gebruikt worden als u geen testament heeft of naast een testament dat u heeft laten opstellen.

Wilsbeschikking

Wat is een wilsbeschikking?

Zoals gezegd bevat een wilsbeschikking uw wensen voor na uw overlijden. In een dergelijk document worden vaak de wensen opgenomen met betrekking tot de uitvaart. Zo kunt u vastleggen of u bijvoorbeeld begraven wilt worden of gecremeerd en welke andere zaken er over uw uitvaart geregeld moeten worden. In tegenstelling tot een testament is het niet mogelijk om met een wilsverklaring ook uw financiën en onroerend goed te verdelen als zijnde een erfenis. Daarvoor moet er wel een testament worden opgesteld met behulp van een notaris.

Redenen voor het opstellen van een wilsbeschikking

Er zijn verschillende redenen te bedenken waarom u ervoor zou kunnen kiezen om een wilsbeschikking op te stellen. Dat kan in de eerste plaats om ervoor te zorgen dat de uitvaart ook verloopt zoals u dat zelf graag zou willen. Het is ook aan te raden om dit te doen voor uw nabestaanden. Zij weten dan precies wat uw wensen zijn voor de uitvaart en wat zij voor u kunnen regelen. U geeft hierin aan wat uw specifieke wensen zijn. U kunt geldzaken en zaken zoals uw woning niet vastleggen, maar wel spullen die bijvoorbeeld emotionele waarde hebben. U kunt daarvoor aangeven dat die naar bepaalde personen moeten gaan.

Rechtsgeldigheid

Ondanks dat er voor het opstellen van een dergelijk document geen notaris nodig is, is een wilsbeschikking wel rechtsgeldig. Daarvoor moet het document wel aan enkele voorwaarden voldoen. Het papier moet voorzien zijn van uw volledige namen, de datum waarop het is opgesteld en een handtekening. Het is verstandig om een wilsbeschikking op te stellen samen met een familielid of met meerdere mensen waar u om geeft. Deze persoon of personen kunnen het document dan voor u controleren en samen met u de wensen die u heeft op de beste manier vastleggen. Als u dit doet, is het ook aan te raden om deze betreffende persoon een handtekening te laten zetten. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat de wilsbeschikking ook wordt uitgevoerd volgens wens.

Medische wilsbeschikking

Naast een gewone wilsbeschikking kunt u ook een medische wilsbeschikking opstellen. Daarin kunnen zaken worden opgesteld die te maken hebben met het einde van uw leven. Als u bijvoorbeeld niet gereanimeerd wilt worden, niet meer behandeld wilt worden of een euthanasieverklaring wilt opstellen, dan kunt u dit hierin meenemen. Het is verstandig om een medische wilsverklaring los van een gewone wilsverklaring op te stellen. Ook daarvoor is het verstandig om dit samen met een familielid op te stellen die u kunt aanwijzen als de persoon die u vertegenwoordigt op het moment dat u daar zelf niet meer toe in staat bent. Net als met de gewone wilsbeschikking, laat u deze persoon ook dit document ondertekenen.

Na het opstellen van een wilsbeschikking

Als u het document heeft opgesteld en ondertekend en ook door iemand anders heeft laten ondertekenen, dan bent u klaar. Indien u later nog de behoefte heeft om aanpassingen te doen in de wilsbeschikking of wijzigingen wilt aanbrengen, dan is dat altijd mogelijk. Het is wel aan te raden dat u dit ook bespreekt met uw naasten en met de persoon die het document ook ondertekend heeft. Als het om een medische wilsbeschikking gaat, dan is het ook verstandig om dit met de persoon te bespreken met wie u deze heeft opgesteld.

Overige informatie

Het is aan te raden om in de wilsbeschikking ook duidelijkheid te geven over uw digitale informatie. Neem daarom ook informatie op met betrekking tot de toegang van bijvoorbeeld uw computer of telefoon. Zodat uw nabestaanden na uw overlijden toegang kunnen krijgen tot de zaken die zij nodig hebben voor de uitvaart. Dat kunnen bijvoorbeeld e-mailadressen zijn van uw contactpersonen, uw sociale media af te melden of om uw bankzaken af te handelen.