Distributiekosten

Distributiekosten zijn de kosten die de verzekeraar de verzekeringnemer in rekening brengt bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. De hoogte hiervan is afhankelijk van de manier waarop de verzekering wordt afgesloten: online, telefonisch of via een tussenpersoon. Sinds 2013 zijn alle verzekeraars verplicht om inzicht te geven in de hoogte van deze kosten.

Hoe het precies zit en wat u per uitvaartverzekeraar aan distributiekosten betaald dat leest u in dit artikel.

Distributiekosten

Welke kosten vallen onder de distributiekosten?

Distributiekosten is een verzamelnaam waar meerdere soorten kosten onder vallen. U moet hierbij denken aan de kosten welke de verzekeraar maakt om uw aanvraag te beoordelen, de administratiekosten, automatiseringskosten, reclamekosten en het salaris van het personeel.

Advieskosten

Kosten voor advies over welke uitvaartverzekering het beste bij u past zijn niet in de distributiekosten verwerkt. Bij het online afsluiten van een uitvaartverzekering zullen er geen advieskosten (execution only) in rekening worden gebracht. Als u een adviseur bij u thuis langs laat komen dan zijn hier wel kosten aan verbonden. De hoogte van de advieskosten verschillen per verzekeraar.

Hoe betalen?

U kunt de distributiekosten gespreid of in een keer betalen. Bij de meeste verzekeraars betaalt u de kosten verspreid in de premie. U kunt op de aparte specificatie zien hoeveel u aan distributiekosten betaalt. Bij enkele verzekeraars zult u de distributiekosten in een keer betalen bij de eerste premiebetaling.

Distributiekosten per uitvaartverzekeraar

Hoeveel distributie kosten u betaalt dat hangt van de uitvaartverzekeraar af. In onderstaand overzicht ziet u per verzekeraar hoeveel u moet betalen.

Uitvaartverzekeraar Distributiekosten * Betalen **
Ardanta € 50,- Verwerkt in de premie
DELA € 11,50 In 10 jaar betalen
DLE € 16,- Bij eerste premie
GUV Geen kosten n.v.t.
Klaverblad € 17,50 Bij eerste premie
Lifetri € 137,- Verwerkt in de premie
Monuta € 64,- Verwerkt in de premie
PC Uitvaart € 89,- Verwerkt in de premie
Twenthe € 24,- Verwerkt in de premie
Yarden € 59,- Verwerkt in de premie

* De meeste uitvaartverzekeraars verwerken de distributiekosten in de premie zoals vermeld op de website. Er wordt uitgegaan van het online afsluiten. De kosten kunnen verschillen als u kiest voor het telefonisch of persoonlijk afsluiten van de begrafenisverzekering.

** Hoe de kosten worden betaald ligt aan de manier van afsluiten. In bovenstaande tabel is uitgegaan van het online afsluiten.