Ongewenste post voor overledene blokkeren

Het ontvangen van geadresseerde post of e-mails gericht aan een overleden dierbare kan als erg onplezierig ervaren worden. Het gebeurd geregeld dat een weduwnaar of weduwe na het overlijden van de partner nog geadresseerde post ontvangt.

Hoe u de ongewenste post kunt blokkeren met het Infofilter dat leest u op deze pagina.

Infofilter

Aanmelden bij het Nationaal overledenenregister

Als u geregeld geadresseerde post ontvangt voor uw overleden partner dan kunt u de gegevens van de overledene doorgeven aan het Nationaal Overledenenregister van Postfilter. Door de gegevens door te geven blokkeert het Nationaal Overledenenregister de geadresseerde reclamepost voor een periode van 10 jaar.

Bedrijven hebben in deze 10 jaar ruimschoots de tijd om de gegevens uit de database te verwijderen. Bedrijven zijn verplicht zich aan de blokkades welke zijn opgelegd door het Nationaal Overledenenregister te houden.

U kunt hier uw gegevens doorgeven aan het Nationaal Overledenenregister.

Per post

Wilt u de gegevens liever doorgeven per post dan kan dit naar het onderstaand adres.

Stichting Postfilter
Postbus 666
1000 AR Amsterdam

Wat moet u vermelden in uw brief?

  • Geslacht
  • Voorletters
  • Achternaam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Overlijdensdatum

Klacht indienen

Indien u post blijft ontvangen nadat u zich heeft geregistreerd in het Nationaal Overledenenregister dan kunt u een klacht indienen bij de afzender. Als de afzender door blijft gaan met het versturen van geadresseerde post aan de overleden persoon dan kunt u zich wenden tot de Reclame Code Commissie. Deze instantie ziet erop toe dat de regels van Postfilter worden nageleefd en neemt maatregelen als dit niet gebeurd.

Recht van verzet

Indien u ongewenste geadresseerde reclamepost blijft ontvangen dan kunt u zich beroepen op het recht van verzet. Dit betekent dat u rechtstreeks beroep aantekent bij het bedrijf waar u de ongewenste post van ontvangt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Er zijn drie manieren om dit te doen:

  • U benaderd het bedrijf zelf door de website te bezoeken en daar via een formulier aan te geven dat u geen ongewenste post meer wilt ontvangen
  • U kunt het bedrijf via Postfilter een email sturen
  • U stelt een brief op waarin u aangeeft geen ongewenste post meer te willen ontvangen

Aanmelden bij het Nationaal Postregister

Als uzelf nog wel specifieke post van bepaalde sectoren wilt ontvangen dus bijvoorbeeld wel post over sport maar niet over loterijen dan kunt u dit aangeven bij het Nationaal Postregister.

Via het Postfilter kunt u per sector aangeven of u geadresseerde post of met een algemene aanhef wilt ontvangen. De blokkade blijft 5 jaar actief en kan indien gewenst worden verlengd.