Wat is een uitvaartvereniging?

Een uitvaartvereniging is een vereniging die tot doel heeft om de uitvaart van haar leden te verzorgen. Vroeger had vrijwel ieder dorp een zogenaamde uitvaartvereniging. Een uitvaartvereniging komt ook tegenwoordig nog veel voor, al worden veel verenigingen overgenomen door uitvaartverzekeraars.

Wanneer iemand lid is van een uitvaartvereniging, dan betaalt hij contributie in plaats van premie. Een uitvaartvereniging heeft daarnaast geen winstoogmerk en er wordt vaak gewerkt met vrijwilligers. Hierdoor is lid zijn van een uitvaartvereniging vaak goedkoper dan een uitvaartverzekering afsluiten.

Uitvaartvereniging

Hoe werkt een uitvaartvereniging?

Wanneer u overweegt om u aan te sluiten bij een uitvaartvereniging, dan is het natuurlijk goed om te weten hoe zo een vereniging werkt. Een uitvaartvereniging bestaat uit leden. De leden betalen contributie. Met die contributie wordt uiteindelijk de uitvaart van de leden van een vereniging betaald.

Tegenwoordig werkt een uitvaartvereniging meestal op de volgende manier:
Wanneer een lid komt te overlijden, dan betaalt de vereniging de kosten van de begrafenis of de crematie. Afhankelijk van hoe lang een lid contributie heeft betaald zal er soms een bedrag overblijven. Dat bedrag wordt niet door de uitkering van de uitvaartvereniging gedekt. Het deel wat overblijft, wordt aan de nabestaanden van het lid gefactureerd.

Voordelen van een uitvaartvereniging

Wanneer u ervoor kiest om lid te worden van een uitvaartvereniging, dan zijn daar voordelen aan verbonden. In de eerste plaats zijn de kosten van een vereniging vaak lager dan de kosten van een uitvaartverzekeraar.

Een uitvaartvereniging heeft geen winstoogmerk. De leden betalen geen premie maar contributie aan de vereniging. Met de contributie zullen de uitvaarten van de leden betaald worden.

Daarnaast maakt een uitvaartvereniging soms gebruik van vrijwilligers. De kosten worden op deze manier gedrukt.

Er is nog een ander voordeel verbonden aan lidmaatschap van een uitvaartvereniging. Als lid heeft u invloed op het beleid en de koers van een vereniging. Daarnaast verhoogt het lidmaatschap de saamhorigheid van een gemeenschap.

Nadelen

Het is niet zo dat lidmaatschap van een uitvaartvereniging alleen maar voordelen met zich meebrengt. Een belangrijk nadeel is dat de contributie die betaald wordt, niet gedekt wordt door het depositogarantiestelsel.

Het depositogarantiestelsel is een regeling van de overheid en van banken die ervoor zorgt dat wanneer een bank failliet gaat, de tegoeden verzekerd zijn. Wanneer een bank failliet gaat en de tegoeden van de vereniging zijn ondergebracht bij die bank, dan is de inleg kwijt. Daarnaast is het toezicht op een uitvaartvereniging minder streng dan het toezicht op een uitvaartverzekeraar.

De leden van de vereniging zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het toezicht op het beleid van de vereniging. Als lid heeft u dan ook stemrecht op bijvoorbeeld de Algemene Ledenvergadering (ALV).

Is een uitvaartvereniging iets voor u?

Uiteindelijk is de afweging of een uitvaartvereniging iets voor u is natuurlijk een hele persoonlijke afweging. Er zijn voordelen verbonden aan het lidmaatschap van een uitvaartvereniging. Die voordelen zijn vooral dat u als lid meer betrokken bent bij het beleid van de vereniging en dat er de kosten van lidmaatschap lager zijn. Een uitvaartverzekeraar kan u echter meer zekerheid bieden.