Dankbetuiging schrijven

Wanneer een dierbare komt te overlijden, dan vindt er een uitvaartplechtigheid plaats. Familie, vrienden en kennissen van de overledene komen condoleren en/of bezoeken de uitvaart. Het is gebruikelijk dat de nabestaanden van de overledene enkele weken na de uitvaart een dankbetuiging sturen.

Het doel van een dankbetuiging is om degenen die kwamen condoleren of de rouwplechtigheid bezochten te bedanken voor hun steun. Het komt voor dat een dankbetuiging op meerdere manieren wordt geuit.

Dankbetuiging

Een dankbetuiging per post

Een van de meest voorkomende manieren om mensen te bedanken voor hun deelneming is door hen een kaart te sturen. Gebruikelijk is dat er kaarten gedrukt worden, net zoals dat het geval is met rouwkaarten. Vaak wordt er voor gekozen om de kaart te voorzien van een persoonlijke, geschreven tekst.

Dat is niet altijd het geval. Het hangt natuurlijk af van uw relatie met de ontvanger en de relatie van de ontvanger met de overledene wat u op de kaart schrijft.

Het is voor de nabestaanden vaak lastig om te bepalen naar wie ze allemaal een kaartje moeten sturen. Dat is begrijpelijk. Daarnaast is het goed voor te stellen dat de nabestaanden van de overledene wel iets anders aan hun hoofd hebben dan uit te zoeken naar wie ze een kaartje moeten sturen.

Vaak kiezen de nabestaanden ervoor om een dankbetuiging te sturen aan degenen die het condoleanceregister hebben getekend.

Een voorbeeld van een dankbetuiging

Door de grote hoeveelheid bewijzen van deelneming die wij mochten

ontvangen na het overlijden van mij/onze

Voornaam Achternaam
kan ik in eerste instantie niets anders doen dan op deze wijze bedanken.
Het heeft mij en mijn familie heel erg goed gedaan te merken dat …… zo geliefd was.

Ondertekening

Plaats, datum

Voor uw blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam
betuigen wij u onze oprechte dank.

Ondertekening

Plaats, datum

Een dankbetuiging in de krant

Het kan ook voorkomen dat de kring van personen die hun medeleven hebben betuigd zo groot is, dat het teveel is om ze allemaal een dankbetuiging te sturen. Ook kan het zo zijn dat de nabestaanden te veel aan hun hoofd hebben om iedereen een dankbetuiging te sturen. Vaak wordt er dan voor gekozen om een advertentie in de krant te plaatsen.

Het plaatsen van een dankbetuiging in de krant heeft natuurlijk als nadeel dat deze manier van dank betuigen veel minder persoonlijk is. Het voordeel is natuurlijk dat u heel snel een grote groep mensen kan bereiken. Vaak wordt in een dankbetuiging in de krant melding gemaakt van wat de steun en het medeleven voor u betekend heeft. Daarnaast wordt er soms een gedicht in de advertentie geplaatst.

Een voorbeeld van een dankbetuiging voor in de krant

Helaas is het voor ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te bedanken voor het
warme medeleven dat wij hebben gekregen na het overlijden van mijn/onze

Voornaam Achternaam
Daarom willen wij u op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de
bloemen en de lieve kaarten ons erg goed hebben gedaan en een grote steun
voor ons zijn.

Ondertekening

Plaats, datum

Een tussenvorm: een digitale dankbetuiging

Steeds vaker wordt er door nabestaanden voor gekozen om een digitale dankbetuiging te versturen. Een digitale kaart is wat minder persoonlijk dan een dankbetuiging per post, maar persoonlijker dan een advertentie in de krant. Voor veel nabestaanden is dit daarom een aantrekkelijk alternatief.

Wanneer een dankbetuiging versturen?

Een andere vraag is: wanneer versturen de nabestaanden de dankbetuiging? Over het algemeen worden de dankbetuigingen vrij snel na de rouwplechtigheid verzonden. Natuurlijk hoeft de dankbetuiging niet binnen enkele dagen na de plechtigheid op de mat te liggen, maar over het algemeen wachten de nabestaanden ook niet te lang met het versturen. In de praktijk worden de dankbetuigingen binnen enkele weken aan degenen verstuurd die hun medeleven hebben betuigd.

Vergoedt de uitvaartverzekering de dankbetuigingen?

Als de overledene een uitvaartverzekering had afgesloten dan zullen de kosten voor de dankbetuigingen vergoedt worden. Dit geldt niet altijd voor het laten plaatsen van een rouwadvertentie. Het verschilt per uitvaartverzekering en verzekeraar wat er wel en niet vergoedt zal worden.