Vergelijk de beste islamitische uitvaartverzekeringen van 2024

Verzeker u tegen de uitvaartkosten

Het is Nederland niet verplicht een uitvaartverzekering af te sluiten. Toch voorkomt u met het afsluiten dat uw nabestaanden met de kosten van uw uitvaart achter blijven. De keuze voor een islamitische uitvaartverzekering zorgt ervoor dat uw wensen met betrekking tot een moslim begrafenis uitgevoerd zullen worden.

Deze speciaal ontworpen verzekeringen garanderen dat alle aspecten van de uitvaart — van rituele wassing tot de begrafenis — in lijn zijn met islamitische tradities. Een uitvaartverzekering zorgt voor een waardig afscheid, in harmonie met geloof, regels en geweten.

Wat is een islamitische uitvaartverzekering?

Een islamitische uitvaartverzekering is een uitvaartpolis ontworpen om te voldoen aan de religieuze en culturele behoeften van moslims bij het regelen van een uitvaart.

Deze verzekering dekt de kosten en diensten die overeenkomen met islamitische tradities, zoals rituele wassing, omwikkelen in kafan, en een snelle begrafenis, waarbij respect voor de overledene volgens islamitische voorschriften centraal staat. Het biedt financiële zekerheid en ondersteuning aan nabestaanden in overeenstemming met hun geloofsovertuigingen.

Wat kost een islamitische uitvaartverzekering?

Als u zich verzekerd dan gaat u premie betalen, de hoogte van deze premie is afhankelijk van:

 • Het verzekerde bedrag
 • De looptijd
 • Uw leeftijd
 • Soort uitvaartverzekering

Premie in april 2024

Verzekeraar Monuta DELA
Pakket Dienstenpakket (€ 2.500) Vrij besteden (€ 7.000) Dienstenpakket (€ 6.750) Vrij besteden (€ 2.750)
Looptijd levenslang levenslang
Premie Premie per maand Premie per maand
18 jarige € 5,58 € 7,35
25 jarige € 6,68 € 8,58
35 jarige € 9,47 € 11,13
45 jarige € 13,95 € 15,21
55 jarige € 21,10 € 22,06

Islamitische begrafenis rituelen

Islamitische rituelen tijdens een begrafenis benadrukken diep respect en zorg voor de overledene, in overeenstemming met religieuze voorschriften.

Eeuwige grafrust

Eén van de kernprincipes hierbij is de eeuwige grafrust, een concept dat stelt dat graven niet hergebruikt of verstoord mogen worden. In Nederland is eeuwige grafrust mogelijk, hoewel dit afhankelijk is van de regelgeving van de specifieke begraafplaats.

Sommige islamitische begraafplaatsen of gedeeltes op algemene begraafplaatsen bieden deze optie, erkennend het belang ervan voor moslims.

Ritueel wassen

Het ritueel wassen (Ghusl) van de overledene is een ander belangrijk aspect. Dit dient zorgvuldig en respectvol uitgevoerd te worden door personen van hetzelfde geslacht, waarbij het lichaam drie, vijf of zeven keer gewassen wordt met water, soms gemengd met parfum.

Het lichaam wordt daarna gewikkeld in drie tot vijf witte doeken (kafan).

Dodengebed

Vervolgens wordt het Dodengebed of Dzjanazah-gebed verricht. Dit gebed is essentieel en wordt uitgevoerd in de moskee of open lucht, zonder buigingen of knielingen, als een laatste eerbetoon en smeekbede voor vergeving en genade voor de overledene.

Het gebed versterkt de gemeenschapszin en biedt de nabestaanden troost en steun. Deze rituelen samen vormen een pad naar waardige laatste momenten, diep geworteld in geloof en traditie.

Islamitische uitvaartverzekering afsluiten?

Hier moet u op letten bij het vergelijken:

 • Dekking van islamitische Rituelen: Controleer of de verzekering specifieke islamitische begrafenisceremonies dekt, zoals het ritueel wassen (Ghusl), het omwikkelen in kafan en het Dodengebed (Dzjanazah-gebed).

 • Mogelijkheid tot eeuwige grafrust: Onderzoek of de uitvaartverzekering de optie voor eeuwige grafrust ondersteunt, aangezien dit een belangrijk aspect is binnen de islamitische traditie.

 • Flexibiliteit: Ga na of de verzekering flexibel is in het aanpassen van de uitvaartdiensten aan persoonlijke en culturele wensen.

 • Kosten: Bekijk de kostenstructuur van de uitvaartverzekering zorgvuldig en zorg ervoor dat deze transparant is over wat wel en niet gedekt wordt.

 • Ervaring en expertise: Kies een verzekeraar die betrouwbaar is en ervaring en expertise heeft in het bieden van islamitische uitvaartdiensten. Dit kan een groot verschil maken in hoe respectvol en soepel de uitvaartceremonie verloopt.

Uitvaartverzekering geschikt voor moslims

Om de uitvaartkosten voor een begrafenis in Marokko of Turkije te dekken zult u een islamitische uitvaartverzekering kunnen afsluiten.

Bij een dergelijke verzekering zal er rekening worden gehouden met de extra kosten die komen kijken bij een islamitische uitvaart.

Een uitvaartverzekeraar van hoge kwaliteit waar u zich kunt verzekeren tegen de kosten van een moslim uitvaart is DELA. Bekijk hier de voorwaarden.

moslim uitvaartverzekering

Soorten uitvaartverzekeringen

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering heeft u meerdere opties:

Kapitaal uitvaartverzekering

Een kapitaal uitvaartverzekering keert een vastgesteld bedrag uit bij overlijden van de verzekerde, bestemd voor het dekken van de uitvaartkosten. Dit type verzekering biedt nabestaanden financiële flexibiliteit en vrijheid in het organiseren van de uitvaart, volgens de wensen van de overledene of de familie.

Het is belangrijk het verzekerde bedrag zorgvuldig te kiezen, zodat het de verwachte uitvaartkosten dekt. Deze verzekering ontzorgt de nabestaanden door financiële zekerheid te bieden voor de uitvaart. Dit type verzekering is uitermate geschikt voor een begrafenis in het land van herkomst, dit vanwege de extra kosten.

Natura uitvaartverzekering

Een natura uitvaartverzekering dekt specifieke diensten en producten voor de uitvaart, in plaats van een geldbedrag uit te keren. Bij overlijden regelt de uitvaartverzekeraar de uitvaartdiensten volgens een vooraf bepaald pakket dat kan bestaan uit de kist, de verzorging van de overledene, de uitvaartplechtigheid en het vervoer.

Dit type verzekering zorgt ervoor dat de uitvaart plaatsvindt binnen de kaders van de begrafenispolis, waarbij nabestaanden minder zorgen hebben over de organisatie en financiële afwikkeling.

De verzekering van DELA dekt alle uitvaartkosten voor een islamitische begrafenis. DELA is een coöperatie zonder winstbejag.

Wat kost een islamitische begrafenis?

De kosten voor een islamitische begrafenis zijn vaak hoger dan van een westerse begrafenis vanwege de eeuwige grafrust.

Als de begrafenis in het land van herkomst plaatsvindt dan komen er ook extra kosten voor het vervoer van het stoffelijk overschot per vliegtuig bij.

U moet er rekening mee houden dat de tradities en rituelen allemaal extra kosten met zich meebrengen.

Het is belangrijk om vooraf de uitvaartkosten te berekenen om zo een uitvaartverzekering af te sluiten die alle kosten voor de uitvaart dekt. Zo blijven uw nabestaanden niet met de rekening van uw uitvaart achter.

Kosten islamitische uitvaart

Mogelijkheden Kosten
Regelen en uitvoeren van de uitvaart € 2.470
Eeuwige grafrust in Nederland € 2.500 tot € 8.000 (afhankelijk van de begraafplaats)
Gedenksteen € 1.000 – € 2.000
Bloemstuk voor op de uitvaartkist € 50 tot € 250
Vlucht naar het buitenland € 3.000 (voor de overledene en 2 nabestaanden)

Hoe kies ik de beste islamitische uitvaartverzekering?

Het kiezen van een islamitische uitvaartverzekering vereist een zorgvuldige overweging om u te verzekeren dat de diensten overeenstemmen met de islamitische tradities. U vergelijkt de te betalen premie en de voorwaarden. Hier zijn enkele richtlijnen:

 • Bevestig de dekking van islamitische rituelen.
 • Controleer op de mogelijkheid tot eeuwige grafrust.
 • Hoeveel premie moet u betalen?
 • Bekijk hoelang u premie moet betalen.
 • Kies voor een verzekeraar met ervaring en expertise in islamitische uitvaarten.
 • Let op de mogelijkheid voor aanpassingen aan de uitvaartpolis.
 • Zoek naar recensies binnen de moslimgemeenschap.

Het verzekeren van een islamitische begrafenis

Als u een islamitische begrafenis gaat verzekeren dan zijn deze 2 punten belangrijk:

Begrafenis in Nederland of in het land van herkomst?

Tegenwoordig kiezen moslims er steeds vaker voor om in Nederland begraven te worden. Het is op steeds meer begraafplaatsen mogelijk om te begraven met eeuwige grafrust.

Om er achter te komen waar begraven mag worden met eeuwige grafrust kunt u contact opnemen met een professionele islamitische uitvaartverzorger zoals bv Lassurance of een Nederlandse uitvaartverzorger met ervaring in islamitische uitvaarten.

Bij de keuze voor een begrafenis in Turkije of Marokko zullen er extra kosten worden berekend.

De looptijd van het grafrecht in Nederland

Voor moslims is begraven met de garantie op eeuwige grafrust belangrijk. Er zijn enkele islamitische of reguliere begraafplaatsen waar eeuwige grafrust gegarandeerd wordt. U kunt hiervoor terecht in onderstaande plaatsen:

 • Almere
 • Amsterdam
 • Arnhem
 • Den Haag
 • Haarlem
 • Middelburg
 • Rotterdam
 • Utrecht
 • Zaandam

Begrafenis in het land van herkomst

Bij een begrafenis in Marokko of Turkije is het verstandig om een uitvaartverzekering in geld (kapitaal uitvaartverzekering) af te sluiten. Zo kan er door de nabestaanden bepaald worden waar het geld aan uitgegeven wordt en hebben ze de flexibiliteit om alle rituelen en tradities uit te laten voeren.