Islamitische uitvaart

Een islamitische uitvaart is er één met veel rituelen. Een islamiet zal altijd begraven worden met het hoofd naar Mekka. We spreken dus altijd over een islamitische begrafenis, een crematie is niet aan de orde. Wat de rituelen verder zijn en hoe u zich kunt verzekeren tegen de kosten van een islamitische uitvaart dat kunt u op deze pagina lezen.

Een kenmerk welke alle moslims hebben is: Allah geeft het leven en neemt het leven. Islamieten geloven in een wederopstanding, de dood is hierbij de overgang naar het eeuwige leven.

Islamitische uitvaart

Ritueel wassen

Zodra een moslim is overleden dan wordt er begonnen met de rituele wassing. Deze zal worden verzorgd door de familie en medegelovige. Deze traditie is erg belangrijk. In de koran is te lezen dat de stervende onrein is. Het lichaam moet daarom 3 keer gewassen worden in het uitvaartcentrum of in de moskee.

Voor een rituele wassing gelden de volgende regels:

 • De personen die de wassing verzorgen moeten zichzelf zowel voor- als na de wassing reinigen. En reinigen betekent hier niet alleen letterlijk schoon maar volgens de religieuze voorschriften.
 • De lijkwassing mag alleen door hetzelfde geslacht verzorgd worden. Tenzij het om jonge kinderen gaat.
 • De overledene zal drie keer gewassen worden: één keer met lauw water, één keer met water met olijfblad en nog een laatste keer met kamfer in het water.

In bepaalde gevallen wordt er alcoholvrije zeep of parfum gebruikt.

De overledene zal worden besprenkeld met rozenolie en gewikkeld in de kafan (dodenkleed). De doeken mogen geen stiksels en versiersels hebben.

Bij mannen gebruikt men 3 doeken en bij vrouwen 5. Verder zal bij vrouwen het haar worden afgedekt.

Na de rituele wassing is de overledene rein en zal er gebeden worden voor vergeving voor de overledene en alle overleden moslims. Hierbij staat men in de richting van Mekka.

Dodengebed (Djanazah-gebed)

Nadat de rituele wassing voltooid is, is het tijd voor het dodengebed. Onder moslims wordt dit het ‘Djanazah-gebed’ genoemd, wat betekent ‘gebed van de overledene’. Bij het gebed zijn veel mensen aanwezig en alleen moslims mogen het bijwonen. Alle aanwezigen zijn in staat van reinheid.

De volgende regels gelden bij het dodengebed:

 • Het gebed is alleen bij te wonen door moslims
 • Alle aanwezigen zijn in staat van reinheid (wudhu)
 • Het gebed zal worden uitgevoerd door een imam of de zoon van de overledene
 • Het gebed zal enkele minuten duren

Islamitische begrafenis

Moslims willen altijd begraven worden. Het is gebruikelijk dat er één persoon per graf begraven wordt. Voor een moslim is net als voor de joden de eeuwige grafrust erg belangrijk en dit is in Nederland niet altijd te garanderen. Dit is voor veel moslims, vooral van de eerste generatie, een reden om naar het land van herkomst terug te gaan en daar begraven te worden. De repatriëring naar een ander land is vrij kostbaar. Het is dus verstandig om hier rekening mee te houden bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Islamitische begraafplaatsen

Het aantal islamitische begraafplaatsen in Nederland neemt toe waardoor er steeds minder moslims teruggaan naar het land van herkomst. Vooral in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag groeit het aantal moslimbegraafplaatsen. Ook zijn er steeds meer begraafplaatsen met een speciaal gedeelte voor moslims. De uitvaartverzorgers op zo een begraafplaats zijn helemaal op de hoogte van de voorschriften en rituelen die horen bij een islamitische uitvaart.

Op een islamitische begraafplaats in Nederland geldt ook dat de overledene eeuwige grafrust krijgt. De kosten hiervoor zijn wel hoger dan voor een graf op een normale begraafplaats.

Binnen 24 uur begraven

Een islamitische begrafenis zal doorgaans binnen 24 uur of voor de volgende zonsopkomst plaatsvinden. Dit heeft er mee te maken dat volgens het geloof de overledene lijdt nadat hij of zij is overleden en het lichaam zich nog onder de levenden bevindt.

Wet op de lijkbezorging

In Nederland is bepaald in de wet op de lijkbezorging dat er minimaal 36 uur tussen een overlijden en een begrafenis of crematie moet zitten. Het is tegenwoordig wel mogelijk om via de burgemeester van de gemeente een ontheffing aan te vragen.

Geen grafkist

Bij een islamitische begrafenis zal meestal geen grafkist gebruikt worden. Zodra de overledene in het graf is gelegd zal er boven het hoofd een afdakje gemaakt worden van planken of steen. Hierdoor zal het gezicht niet bedekt worden met aarde of zand. Zodra de overledene ligt zal het 3 keer met 2 handen besproeid worden met water. Nadat dit ritueel is voltooid zal het graf worden dichtgemaakt met aarde.

Als er wel een grafkist wordt gebruikt dan is het noodzakelijk dat de overledene op de rechterzij kan liggen. Boven het lichaam moet een ruimte openblijven, zodat de dode op de dag van de wederopstanding overeind kan komen. Hiervoor zal een speciale constructie in het graf aangebracht worden.

Vrouwen en islamitische begrafenissen

Bij veel islamitische begrafenissen zijn vrouwen niet welkom. Zij wachten thuis of buiten de begraafplaats. Zij zullen de volgende dag het graf bezoeken. In Nederland en in bepaalde moslimgroeperingen gaan de vrouwen wel mee naar de begrafenis.

Condoleance en de rouwtijd

Zodra de uitvaart is afgelopen gaan de genodigden mee naar het huis van de overledene. Er zal 3 dagen gerouwd worden. In deze periode van rouw kunnen de nabestaanden gecondoleerd en getroost worden. Bepaalde culturen houden een rouwperiode van 40 dagen aan. Na het overlijden van een echtgenoot mag er 4 maanden en 10 dagen gerouwd worden. Tijdens de rouwperiode is het niet gepast om luidruchtig verdrietig te zijn, omdat men denkt dat de overledene alles meekrijgt en ook verdrietig zal worden.

Uitvaartverzekering voor moslims

Het is belangrijk om een islamitische uitvaartverzekering af te sluiten. Dit kan een kapitaal verzekering zijn waarbij er na overlijden een geldbedrag wordt uitgekeerd aan de nabestaanden. Met dit geldbedrag kan de uitvaart geheel naar islamitisch gebruik geregeld worden.

Ook zijn er speciale uitvaartverzekeringen voor moslims. Een dergelijke verzekering dekt ook de islamitische uitvaartwensen zoals:

 • De eeuwige grafrust
 • De begrafenisrituelen
 • Repatriëring
 • De vliegtickets voor de nabestaanden
 • Keuze van een islamitische uitvaartverzorger

Begraven in Nederland of het land van herkomst

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering moet u er rekening mee houden of u in Nederland of in het land van herkomst begraven wilt worden. Indien u de keuze maakt voor het land van herkomst zullen de kosten namelijk hoger zijn en dit heeft invloed op de premie welke u gaat betalen. Een uitvaartverzekering die de kosten van een islamtische begrafenis dekt zijn af te sluiten bij de Nederlandse uitvaartverzekeraars.

Uitvaartverzekering vergelijken