Joodse uitvaart

Het jodendom kent veel rituelen ook als het op begraven aankomt. Er bestaan drie stromingen binnen het jodendom de orthodoxe, conservatieve en liberale stroming en bij alle drie verloopt de joodse uitvaart anders. In Nederland wonen tussen de 40.000 en 45.000 Joden.

Wat de rituelen bij een Joodse uitvaart zijn dat leest u hier.

Joodse uitvaart

Voordat iemand sterft

Het leven staat bij de Joden centraal, euthanasie zal dan ook niet toegepast worden bij iemand met het Joodse geloof. De periode dat het overlijden dichterbij komt zal de dierbare niet meer alleen gelaten worden. De aanwezigen zullen tijdens het overlijden een joodse geloofsbelijdenis uit spreken: “Hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één”. Tijdens het overlijden mag de dierbare niet aangeraakt worden tenzij de persoon er zelf om vraagt.

Om te bepalen of de persoon echt gestorven is plaatst men een veer of watje onder de neus. Zo kan men zien of er nog adem wordt uitgeblazen. De ogen worden hierna gesloten en de armen naast het lichaam gelegd. Het lichaam wordt bedekt met een wit deken en er zal een kaars worden aangestoken welke zal blijven branden tot aan de begrafenis.

In Nederland zal de schouwarts de dood vast moeten stellen.

Chevra Kaddiesja (de “Heilige Groep”)

Elke joodse gemeente heeft een begrafeniscollege. Dit is een heilige groep (Chevra Kaddiesja). Deze groep vrijwilligers zorgt voor de rituelen die bij een Joodse uitvaart horen. Tijdens de belangrijkste Joodse feestdag (Jom Kipoer) worden tijdens de synagogen de leden van het begrafeniscollege geëerd.

Eeuwige grafrust

Joden worden altijd begraven en zeker voor de orthodoxe joden is cremeren niet aan de orde. Dit heeft alles te maken met het leven na de dood. Orthodoxe joden geloven in de wederopstanding terwijl de liberale joden niet geloven in een concrete wederopstanding. Wel geloven zij in de eeuwigheid van de ziel.

Voor Joden is eeuwige grafrust erg belangrijk. In Nederland zijn verschillende Joodse begraafplaatsen waar eeuwige grafrust is gegarandeerd. Als er iemand een Joods graf bezoekt dan legt diegene een steentje op het graf. Op deze manier is het duidelijk dat er iemand het graf heeft bezocht.

Lewaja

De lewaja staat voor de hele Joodse uitvaart. De uitvaart is sober en er worden geen bloemen neergelegd of muziek afgespeeld. Dit komt uit de gedacht van “men komt met lege handen en men gaat met lege handen”.

Begraven

De kist wordt door mannen uit de gemeenschap naar de begraafplaats gedragen. Als de kist eenmaal bij de begraafplaats is aangekomen dan wordt deze 3 keer neergezet. De kist zakt hierna in het graf. De nabestaanden gooien 3 scheppen zand over de kist en spreken de volgende zin uit: “De stof keert terug naar de aarde, waaruit ze ontstaan is; de ziel echter keert terug tot God, die haar gegeven heeft”.

  • Men verlaat het graf pas nadat het helemaal met zand is bedekt.
  • Alle aanwezigen vormen 2 rijen waar tussen de nabestaanden het graf verlaten. De rijen symboliseren steun door vrienden en de gemeenschap.
  • Om het verschil tussen de cultische onreine dood en het leven te maken wassen alle aanwezigen bij het verlaten van de begraafplaats de handen.

Rouwperiode

Zodra de begrafenis voorbij is breekt er een periode van rouw aan. 7 dagen intensieve rouwverwerking voor de naaste familie. Thuis worden er dagelijks gebedsdiensten gehouden waar familie en leden van de gemeente aan mee doen. De directe naasten zullen het huis niet verlaten.

Sjiwwe zitten
Een traditie welke vooral vroeger werd nageleefd was het ‘sjiwwe zitten’. Hierbij zaten de naasten op een laag stoeltje tijdens de rouwperiode. Tegenwoordig wordt dit niet vaak meer toegepast.

3 weken rouw
Zodra de eerste 7 dagen van rouw om zijn volgt een minder intensieve periode van 3 weken rouw. Hierbij gaan de nabestaanden ook weer naar buiten. De volgende 11 maanden zijn een periode van lichte rouw waarbij men niet naar feesten gaat, geen muziek luistert en geen nieuwe kleding koopt. Zodra er 12 maanden om zijn gaat het normale leven weer verder.

Jaarlijks op de sterfdag van de overledene zal er gerouwd worden.

Zo heeft iedere stroming zijn eigen rituelen als het op de uitvaart aankomt. Naast een Joodse uitvaart heeft ook een islamitische uitvaart zijn eigen rituelen.