Uitvaartverzekering eerder uitbetalen

In de meeste gevallen keert een uitvaartverzekeraar pas uit nadat de verzekerde is overleden. De uitvaartverzekering is om die reden een unieke verzekering.

Wanneer u een uitvaartverzekering afsluit, dan komt de dekking niet aan u ten goede, maar aan uw nabestaanden. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het beter is om een uitvaartverzekering eerder uit te laten betalen, dus voordat u komt te overlijden. In dat geval biedt de uitvaartzekering dekking, terwijl de verzekerde nog leeft.

Het is echter belangrijk om te benadrukken dat deze situatie de uitzondering betreft. Gebruikelijk is dat een uitvaartverzekering niet eerder uitkeert.

Uitvaartverzekering eerder uitbetalen

Uitvaartverzekering eerder uitbetalen bij ziekte

Het is bij sommige uitvaartverzekeraars mogelijk om de uitvaartverzekering eerder te laten uitkeren. In de polisvoorwaarden staat dan vermeld dat de verzekeraar eerder zal uitbetalen als de verzekerde lijdt aan een terminale ziekte. Wanneer iemand een terminale ziekte krijgt, dan wordt diegene ook geconfronteerd met hoge kosten.

Kosten om bijvoorbeeld thuis te kunnen blijven wonen, of om palliatieve zorg in te kunnen kopen. Met het uitgekeerde geld kan deze zorg betaald worden. U mag ook uw laatste wens ermee in vervulling laten gaan.

Uitvaartverzekeraars bieden vaak de mogelijkheid om eerder uit te keren, maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Voorwaarden

Een uitvaartverzekeraar kan bijvoorbeeld de voorwaarde hanteren dat de verzekerde nog maar een aantal maanden te leven heeft. Daarnaast kan een verzekeraar de voorwaarde hanteren dat de verzekerde al een aantal jaren bij de verzekeraar verzekerd is. Uiteraard verschillen de voorwaarden rondom het eerder uitkeren van verzekeraar tot verzekeraar.

Indien de uitvaartverzekering eerder uitgekeerd wordt dan zal de hoogte van de premie niet wijzigen.

Afkopen van een uitvaartverzekering

Bij sommige uitvaartverzekeraars is het ook mogelijk om de uitvaartverzekering af te kopen. Dit is echter financieel niet voordelig. Bij het afkopen van een uitvaartverzekering worden de plichten over en weer beëindigd.

Dat betekent in de praktijk dat de verzekeraar geen dekking meer hoeft te bieden wanneer de verzekerde komt te overlijden. De verzekerde hoeft op zijn beurt geen premie meer te betalen en ontvangt een gedeelte van de betaalde premie terug.

In de praktijk ontvangt de verzekerde echter nooit het hele bedrag dat hij aan premie heeft betaald terug. Verzekeraars hebben verschillende manieren om te berekenen hoeveel premie ze terugbetalen. Het afkopen van een uitvaartverzekering is echter vrijwel altijd financieel nadelig.

Flexibiliteit van een uitvaartverzekering

Wanneer u een uitvaartverzekering af gaat sluiten, dan is het verleidelijk om vooral naar de hoogte van de premie te kijken. Het is echter verstandig om ook naar de flexibiliteit van een uitvaartverzekeraar te kijken.

Een uitvaartverzekering wordt voor een lange periode afgesloten. Het is niet onrealistisch om aan te nemen dat uw wensen in de loop van de jaren veranderen. Het is prettig om dan een uitvaartverzekeraar te hebben die zich flexibel opstelt.

Uitvaartverzekering vergelijken