Coronavirus maatregelen bij uitvaart

Het coronavirus heeft ook voor de uitvaartbranche vergaande gevolgen zo blijkt uit de maatregelen die er genomen worden. Eerder ging de beperking voor groepen van maximaal 100 mensen al in maar nu is deze maatregel al bijgesteld naar maximaal 30 personen die de begrafenis of crematie mogen bijwonen.

Maximaal 100 personen binnen of 250 personen buiten op een begrafenis of crematie

De branchevereniging voor de uitvaartsector (BGNU) heeft laten weten dat er niet meer dan 100 personen binnen of 250 personen buiten op een uitvaart aanwezig mogen zijn.

Maatregelen corona uitvaart

Laatste update: 19 juli 2020
Wij houden het nieuws rondom nieuwe regels voor de uitvaartbranche dagelijks bij. Als er nieuwe maatregelen worden aangekondigd met betrekking tot het coronavirus en de uitvaart dan zullen wij u via deze pagina hierover informeren.

Update 1 juni: Vanaf 1 juni is het weer toegestaan om catering te verzorgen na afloop van de uitvaart.
Update 6 mei: Vanaf 1 juli 2020 mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart.

De onderstaande aanvullende maatregelen met betrekking tot het coronavirus kunnen verschillen per uitvaartondernemer. Vraag uw uitvaartondernemer naar de exacte maatregelen.

Aanvullende maatregelen waarmee u te maken kunt krijgen zijn:

 • De 24-uurskamers worden niet meer gebruikt
 • Condoleancemappen worden niet meer gebruikt
 • Verzorging van de overledene zal helaas niet in bijzijn van de nabestaanden worden uitgevoerd
 • Nabestaanden mogen bij een crematie na de plechtigheid niet meer mee naar de ovenruimte
 • Sluiten van de kist mag door de nabestaanden alleen nog zonder uitvaartpersoneel gedaan worden. Als er gekozen wordt om het uitvaartpersoneel de kist te laten sluiten dan gebeurd dit zonder nabestaanden erbij
 • Er zal geen thanatopraxie (lichte balseming) worden aangeboden. Als de nabestaanden dit echt willen dan zal er een derde partij voor gezocht moeten worden

Corona en postmortale zorgverlening

Maatregelen uitvaartbranche

Update: De nabestaanden hebben de keuze om te bepalen welke 30 personen de uitvaart mogen bijwonen. Eerder zouden alleen nog ouders, kinderen, ouders van de partner, partner van de kinderen (eerstegraads bloed- en aanverwanten) van de overledene toegelaten worden bij de begrafenis of crematie. Er zal na de uitvaart geen catering meer aanwezig zijn.

De uitvaartorganisaties zullen de regels van het RIVM uiteraard opvolgen.

Monuta laat bij een uitvaartplechtigheid nog maximaal 30 personen toe maar wil wel wat soepeler optreden als het gaat om wie er op de uitvaart aanwezig mag zijn. Volgens een woordvoerder van Monuta gaat het te ver om alleen familieleden in de eerste graad toe te laten bij de uitvaart. Als de regels strikt genomen worden dan zou een kleinkind of vriend(in) de uitvaart niet mogen bijwonen. Volgens Monuta moet hier soepeler mee worden omgegaan. Inmiddels mogen de nabestaanden zelf bepalen wie er aanwezig mogen zijn bij de uitvaart.

Ook DELA volgt het beleid van het RIVM maar de nabestaanden mogen zelf bepalen wie de 30 personen zijn die de uitvaart mogen bijwonen.

Maatregelen

Buiten de bovengenoemde maatregelen zullen de inmiddels gebruikelijke maatregelen ook voor- tijdens en na een uitvaart gelden.

Verdere maatregelen die genomen worden zijn:

 • De uitvaartverzorger komt niet bij u thuis langs om de uitvaart te bespreken
 • Geen handen schudden of elkaar een knuffel geven
 • Blijf 1.5 meter van elkaar vandaan

Alternatieven

Een alternatief om elkaar de hand te schudden tijdens het condoleren kan het namasté gebaar zijn waarmee u uw medeleven toont. U kunt er ook voor kiezen uw hand op het hart te leggen.

Overlijden melden

Als u een overlijden meldt bij uw uitvaartondernemer dan zal deze u i.v.m. het coronavirus enkele vragen stellen. Als de persoon is overleden aan het coronavirus dan is het belangrijk dat u dit zelf meldt.

U zult onderstaande vragen gesteld krijgen:

 • Zijn er mensen met koorts aanwezig?
 • Zijn er mensen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er mensen die veel hoesten/niezen of verkouden zijn?

Als er op 1 of meerdere vragen positief geantwoord wordt dan zal de uitvaartondernemer aangepaste maatregelen nemen bij het ophalen van de overledene. Deze maatregelen zijn er om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Onderstaande maatregelen zullen er genomen worden bij het ophalen van de overledene:

 • Nabestaanden zullen 1,5 meter afstand moeten houden van de uitvaartondernemer
 • Er mogen geen nabestaanden mee lopen naar de overledene met de uitvaartondernemer
 • De uitvaartondernemer zal zijn werkzaamheden doen en daarna de ruimte direct verlaten

Uitvaart voor corona slachtoffer

Bij een uitvaart voor een persoon welke is overleden ten gevolge van het coronavirus zullen er nog strengere regels gelden. Alleen de directe familieleden mogen de uitvaart bijwonen aangezien de kans dat zij besmet zijn aanwezig is.

De overleden persoon kan doordat deze enkele dagen in een koelruimte heeft gelegen en door de hoge luchtvochtigheid het coronavirus in principe niet meer overdragen. Ondanks dat is het belangrijk om voorzichtig te blijven en de overleden persoon niet meer te kussen. Ook zullen de gebruikelijke handhygiëne en persoonlijke beschermmiddelen toegepast moeten worden om zo besmetting tot een minimum te beperken.

Uitvaartverzekering afsluiten

Veel gestelde vragen

Ja, de uitvaartverzekering zal ook bij een overlijden ten gevolge van het coronavirus gewoon uitkeren.

Als u uitgenodigd bent en in goede gezondheid verkeerd dan kunt u de uitvaart bijwonen. Wel zult u alle richtlijnen welke zijn opgesteld door het RIVM moeten volgen.

Bij uitvaartplechtigheden en condoleance bezoek mogen er niet meer dan 30 personen aanwezig zijn. Het personeel niet meegerekend.

Nee, de meeste uitvaartverzorgers zullen de uitvaart telefonisch bespreken. De gemaakte afspraken zullen per e-mail bevestigd worden.

Ja, iemand die is overleden aan het coronavirus mag thuis opgebaard worden.

Nee, als u in quarantaine zit dan is het niet toegestaan een begrafenis of crematie bij te wonen. In veel gevallen is er wel een mogelijkheid de uitvaart digitaal te volgen.

Door de grote drukte in de uitvaartcentra en crematoria kan er afgeweken worden van de gewenste locatie. De uitvaartondernemer zal wel altijd proberen om dit te vermijden. Uiteraard krijgen de nabestaanden hier bijtijds bericht van.

Een erehaag wordt in deze tijd niet bij alle uitvaarten toegestaan. In deze periode is het erg druk op de begraafplaatsen waardoor de uitvaarten korter op elkaar plaats vinden. Men wil voorkomen dat een rouwstoet door een erehaag van een andere overledene rijdt.

De Wet op de lijkbezorging bepaald dat normaal gesproken de begrafenis of crematie 36 uur en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaats moet vinden. Als er behoefte is om dit uit te stellen of eerder te laten plaats vinden dan kan hiertoe een verzoek ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente.

Ja islamitisch begraven is in Nederland mogelijk. Begraafplaatsen welke eeuwige grafrust aanbieden zijn: Nuenen, Bergen op Zoom, Utrecht en sinds kort Rotterdam. In Almere en Zuidlaren zijn er volledig islamitische begraafplaatsen waar grafrechten voor onbepaalde tijd gelden. Op de natuurbegraafplaatsen in Nederland geldt ook eeuwige grafrust. Verder is het op 60 gemeentelijke begraafplaatsen mogelijk om begraven te worden op een islamitisch gedeelte. Hierbij zal de grafrust na verloop van tijd verlopen maar dit is telkens te verlengen.

Uitvaartverzekering afsluiten?

DELA

review DELA

9.1/10

Verzekerd bedrag

€8.000

Bedenktijd

30 dagen

7,77 p/m

Bekijken
Yarden

review Yarden

8.1/10

Verzekerd bedrag

€8.000

Bedenktijd

30 dagen

9,10 p/m

Bekijken
Monuta

review Monuta

9.3/10

Verzekerd bedrag

€8.000

Bedenktijd

30 dagen

10,05 p/m

Bekijken