Uitvaart en corona: Dit zijn de regels

Het coronavirus heeft ook voor de uitvaartbranche vergaande gevolgen. Lees hier alles over de maatregelen die er genomen worden om besmetting van corona tijdens een uitvaart te voorkomen. De regels voor een uitvaart in corona tijd worden geregeld gewijzigd.

👉 Laatste update: 21 december 2021

Er geldt een maximumaantal van 100 bezoekers voor een uitvaart. Verder moeten bezoekers van een uitvaart altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden.

Aan de volgende maatregelen moet worden voldaan:

 • Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden;
 • Bezoekers moeten regelmatig de handen wassen;

Horeca bij een uitvaart

Voor en na de uitvaart is het voor uitvaartcentra ook na de maatregelen van 13 oktober toegestaan om eten en drinken te serveren. Bezoekers moeten wel op een vaste plaats zitten en dienen zo weinig mogelijk rond te lopen.


Mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes

Een maatregel is de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes voor iedereen van 13 jaar en ouder. Het kabinet begrijpt ook dat mondkapjes vervelend zijn bij uitvaarten, maar roept iedereen op om ook in het uitvaartcentrum of crematorium zoveel mogelijk een mondkapje te dragen.

Voor degene die een toespraak houden geldt dat het mondkapje even af mag.

Maatregelen corona uitvaart

Wij houden het nieuws rondom nieuwe regels voor de uitvaartbranche dagelijks bij. Als er nieuwe maatregelen worden aangekondigd met betrekking tot het coronavirus en de uitvaart dan zullen wij u via deze pagina hierover informeren.

Er geldt een maximumaantal van 100 bezoekers voor een uitvaart. Verder moeten bezoekers van een uitvaart altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden.

Update: 21 april: Vanaf 28 april mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart.
Update: 20 januari: Vanaf 25 januari mogen er maximaal 50 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart.
Update 17 november: Vanaf 19 november mogen er weer 100 mensen bij een uitvaart aanwezig zijn.
Update 3 november: Er mogen nog maar 30 mensen bij een uitvaart aanwezig zijn.
Update 1 juli: Vanaf 1 juli geldt er geen maximaal aantal bezoekers meer.
Update 1 juni: Vanaf 1 juni is het weer toegestaan om catering te verzorgen na afloop van de uitvaart.
Update 6 mei: Vanaf 1 juli 2020 mogen er maximaal 100 mensen aanwezig zijn bij een uitvaart.

De onderstaande aanvullende maatregelen met betrekking tot het coronavirus kunnen verschillen per uitvaartondernemer. Vraag uw uitvaartondernemer naar de exacte maatregelen.

Aanvullende maatregelen waarmee u te maken kunt krijgen zijn:

 • De 24-uurskamers worden niet meer gebruikt
 • Condoleancemappen worden niet meer gebruikt
 • Verzorging van de overledene zal helaas niet in bijzijn van de nabestaanden worden uitgevoerd
 • Nabestaanden mogen bij een crematie na de plechtigheid niet meer mee naar de ovenruimte
 • Sluiten van de kist mag door de nabestaanden alleen nog zonder uitvaartpersoneel gedaan worden. Als er gekozen wordt om het uitvaartpersoneel de kist te laten sluiten dan gebeurd dit zonder nabestaanden erbij
 • Er zal geen thanatopraxie (lichte balseming) worden aangeboden. Als de nabestaanden dit echt willen dan zal er een derde partij voor gezocht moeten worden

Corona en postmortale zorgverlening

Gelden er per uitvaartverzekeraar andere regels?

De regels die zijn opgesteld door de overheid zullen voor iedere uitvaart hetzelfde zijn. Toch kan het gebeuren dat een verzekeraar aanvullende regels hanteert. Het is daarom belangrijk om de website van de uitvaartverzekeraar even te bezoeken.

Maatregelen uitvaartbranche

Het was tot 30 juni, maar voor 30 personen toegestaan een uitvaart bij te wonen. Vanaf 1 juli geldt er geen maximum aantal personen meer. Wel moet er aan een aantal regels worden voldaan:

 • Er moet 1,5 meter afstand worden gehouden
 • Er moet gereserveerd worden
 • Iedere bezoeker krijgt bij aankomst een gezondheidscheck

De uitvaartorganisaties zullen de regels van het RIVM uiteraard opvolgen.

Op de websites van de grote uitvaartverzekeraars zoals: Monuta ,DELA en Yarden kunt u aanvullende maatregelen lezen. Hierbij moet u denken aan extra maatregelen die de verzekeraar neemt om corona besmetting tijdens een uitvaart te voorkomen.

Maatregelen

Buiten de bovengenoemde maatregelen zullen de inmiddels gebruikelijke maatregelen ook voor- tijdens en na een uitvaart gelden.

Verdere maatregelen die genomen worden zijn:

 • De uitvaartverzorger komt niet bij u thuis langs om de uitvaart te bespreken
 • Geen handen schudden of elkaar een knuffel geven
 • Blijf 1.5 meter van elkaar vandaan

Alternatieven

Een alternatief om elkaar de hand te schudden tijdens het condoleren kan het namasté gebaar zijn waarmee u uw medeleven toont. U kunt er ook voor kiezen uw hand op het hart te leggen.

Overlijden melden

Als u een overlijden meldt bij uw uitvaartondernemer dan zal deze u i.v.m. het coronavirus enkele vragen stellen. Als de persoon is overleden aan het coronavirus dan is het belangrijk dat u dit zelf meldt.

U zult onderstaande vragen gesteld krijgen:

 • Zijn er mensen met koorts aanwezig?
 • Zijn er mensen die zich grieperig voelen?
 • Zijn er mensen die veel hoesten/niezen of verkouden zijn?

Als er op 1 of meerdere vragen positief geantwoord wordt dan zal de uitvaartondernemer aangepaste maatregelen nemen bij het ophalen van de overledene. Deze maatregelen zijn er om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Onderstaande maatregelen zullen er genomen worden bij het ophalen van de overledene:

 • Nabestaanden zullen 1,5 meter afstand moeten houden van de uitvaartondernemer
 • Er mogen geen nabestaanden mee lopen naar de overledene met de uitvaartondernemer
 • De uitvaartondernemer zal zijn werkzaamheden doen en daarna de ruimte direct verlaten

Uitvaart voor corona slachtoffer

Bij een uitvaart voor een persoon welke is overleden ten gevolge van het coronavirus zullen er nog strengere regels gelden.

De overleden persoon kan doordat deze enkele dagen in een koelruimte heeft gelegen en door de hoge luchtvochtigheid het coronavirus in principe niet meer overdragen. Ondanks dat is het belangrijk om voorzichtig te blijven en de overleden persoon niet meer te kussen. Ook zullen de gebruikelijke handhygiëne en persoonlijke beschermmiddelen toegepast moeten worden om zo besmetting tot een minimum te beperken.

Veel gestelde vragen

Ja, de uitvaartverzekering zal ook bij een overlijden ten gevolge van het coronavirus gewoon uitkeren.

Als u uitgenodigd bent en in goede gezondheid verkeerd dan kunt u de uitvaart bijwonen. Wel zult u alle richtlijnen welke zijn opgesteld door het RIVM moeten volgen.

Nee, de meeste uitvaartverzorgers zullen de uitvaart telefonisch bespreken. De gemaakte afspraken zullen per e-mail bevestigd worden.

Ja, iemand die is overleden aan het coronavirus mag thuis opgebaard worden.

Nee, als u in quarantaine zit dan is het niet toegestaan een begrafenis of crematie bij te wonen. In veel gevallen is er wel een mogelijkheid de uitvaart digitaal te volgen.

Door de grote drukte in de uitvaartcentra en crematoria kan er afgeweken worden van de gewenste locatie. De uitvaartondernemer zal wel altijd proberen om dit te vermijden. Uiteraard krijgen de nabestaanden hier bijtijds bericht van.

Een erehaag wordt in deze tijd niet bij alle uitvaarten toegestaan. In deze periode is het erg druk op de begraafplaatsen waardoor de uitvaarten korter op elkaar plaats vinden. Men wil voorkomen dat een rouwstoet door een erehaag van een andere overledene rijdt.

De Wet op de lijkbezorging bepaald dat normaal gesproken de begrafenis of crematie 36 uur en uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaats moet vinden. Als er behoefte is om dit uit te stellen of eerder te laten plaats vinden dan kan hiertoe een verzoek ingediend worden bij de burgemeester van de gemeente.

Ja, islamitisch begraven is in Nederland mogelijk. Begraafplaatsen welke eeuwige grafrust aanbieden zijn: Nuenen, Bergen op Zoom, Utrecht en sinds kort Rotterdam. In Almere en Zuidlaren zijn er volledig islamitische begraafplaatsen waar grafrechten voor onbepaalde tijd gelden. Op de natuurbegraafplaatsen in Nederland geldt ook eeuwige grafrust. Verder is het op 60 gemeentelijke begraafplaatsen mogelijk om begraven te worden op een islamitisch gedeelte. Hierbij zal de grafrust na verloop van tijd verlopen maar dit is telkens te verlengen.

Kosten voor een uitvaart berekenen